Aktualności
Życie akademickie
15 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-15

„In Between?” – szkoła letnia dla studentów kierunków humanistycznych

Pogranicza współczesnej Europy to tereny o specyficznej kulturze pamięci, ukształtowanej przez działania wojenne, zmiany geopolityczne i masowe migracje rozgrywające się na przestrzeni XX wieku. W takich właśnie regionach Europejska Sieć Pamięć i Solidarność organizuje szkołę letnią „In Between?”. Do udziału mogą się zgłaszać studenci kierunków humanistycznych i artystycznych z całej Europy. Termin mija 5 maja.

„In Between? Searching for Local Histories in Borderlands of Europe” to projekt edukacyjny dla studentów, absolwentów i młodych naukowców zainteresowanych historią mówioną. Dziewiąta edycja programu odbędzie się w dniach 2–13 września, a rozpoczną ją trzydniowe warsztaty w Warszawie. Program obejmuje zajęcia z historii mówionej, nagrywania dźwięku i tworzenia audiodokumentów. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy i wyruszą na wizyty studyjne do Tallina i Helsinek (Estonia/Finlandia) lub na Mazury. Podczas tygodniowego pobytu zespoły zapoznają się z historią i specyfiką odwiedzanych terenów, biorąc udział w wycieczkach, spotkaniach z lokalnymi ekspertami oraz przeprowadzając wywiady z członkami miejscowych społeczności.

Na Mazurach uczestnicy zajmą się badaniem pamięci o polsko-niemieckim sąsiedztwie sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Zespół przyjrzy się temu, jak tworzyła się tożsamość mieszkańców regionu przed 1945 rokiem, kiedy Mazury były częścią Niemiec, oraz po 1945 roku, gdy tereny te zostały przekazane Polsce, a większość ich dotychczasowych mieszkańców wyjechała. Druga grupa odwiedzi Tallin i Helsinki, aby zbadać fenomen estońsko-fińskiej granicy morskiej, od okresu, gdy żelazna kurtyna podzieliła Morze Bałtyckie, ograniczając bezpośrednią interakcję między obiema stolicami, poprzez przywrócenie połączeń promowych pomiędzy miastami w 1965 r., aż po współczesne migracje ekonomiczne po 1991 r.

Studenci zaprezentują wyniki swoich badań w formie krótkiego podcastu artystycznego, który zostanie udostępniony na platformach streamingowych Spotify i Simplecast po zakończeniu projektu. Program adresowany jest do studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, takich jak antropologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, historia, kulturoznawstwo, socjologia, inżynieria dźwięku itp. Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego, a znajomość jednego z języków wybranych regionów wizyty studyjnej będzie dodatkowym atutem. Warsztaty, zakwaterowanie i transport do miejsc docelowych wizyt studyjnych są bezpłatne; uczestnicy mogą również ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej ENRS. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 r. Więcej informacji: enrs.eu/edition/inbetween2024.

Od 2016 r. uczestnicy programu odwiedzili już 26 regionów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. W 2018 r. „In Between” otrzymał specjalne wyróżnienie podczas Europa Nostra Awards. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele Albanii, Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy i Gruzji. www.enrs.eu

Dyskusja (0 komentarzy)