Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-01-17

Inauguracja Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa

Ochrona najważniejszych zasobów informatycznych oraz rozwój bezpiecznego oprogramowania – to główne zadania Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa, który powstał z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej.

W skład klastra wchodzą uczelnie wyższe, jednostki administracyjne sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa komercyjne. Działania grupy koordynuje rada klastra, która jednocześnie będzie jednocześnie radą programową prowadzonego na Wydziale Elektroniki PWr kierunku Cyberbezpieczeństwo. Studenci zdobywają na nim wiedzę w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych.

– Kierunek został otwarty w 2017 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Realizowane na nim programy nauczania muszą być jednak cały czas aktualizowane, żeby sprostać wymaganiom współczesnego świata. Bardzo zależy nam, żeby rada klastra aktywnie włączyła się w jego kształtowanie – podkreślił prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Studiujący na tym kierunku mogą obecnie wybierać dwie specjalności: bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo danych. W planach jest także uruchomienie trzeciej – bezpieczeństwo w energetyce, która będzie prowadzona we współpracy z Wydziałem Elektrycznym PWr, oraz wprowadzenie studiów II stopnia.

W tym roku najważniejszymi kierunkami działania klastra:

  • cyberochrona – ochrona i zabezpieczenie najważniejszych zasobów informatycznych instytucji, systemów biznesowych i sterownia w przemyśle;
  • zarządzanie, prawo i audyt – kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa i technikami analizy ryzyka oraz prowadzenie audytu technicznego najważniejszych systemów informatycznych w świetle obowiązujących przepisów prawa;
  • informatyka śledcza – nabywanie i analiza dowodów z systemów cyfrowych w celu znalezienia śladów i uzyskania dowodów istotnych dla bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;
  • bezpieczeństwo elektromagnetyczne – wymogi prawne i praktyczne kwestie bezpieczeństwa związane z polem elektromagnetycznym;
  • bezpieczeństwo aplikacji – projektowanie, rozwój i obrona bezpiecznego oprogramowania w systemach informatycznych;
  • badania penetracyjne – identyfikacja i ocena potencjalnych ataków i słabych punktów w systemach informatycznych, a także we wdrożonych systemach obronnych.

– Wokół tych sześciu obszarów chcielibyśmy utworzyć zespoły złożone z przedstawicieli uczelni, jednostek administracyjnych sektora publicznego oraz sześć przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra. Ich zadaniem będzie m.in. określenie możliwości wspólnej realizacji prac związanych z potrzebami i pomysłami poszczególnych partnerów – mówił prof. Tadeusz Więckowski, pomysłodawca utworzenia grupy, były rektor PWr, a obecnie kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki.

Dolnośląski Klaster Bezpieczeństwa ma być także zaangażowany w realizację projektu „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, na który Politechnika Wrocławska otrzymała grant w wysokości blisko 22 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest m.in. podniesienie jakości kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, które ma objąć swoim zasięgiem nie tylko studentów, lecz także pracowników naukowo-dydaktycznych i kadrę zarządzającą. W planach jest uruchomienie nowych i modernizację już istniejących programów kształcenia, a także zakup niezbędnych narzędzi i oprogramowania.

– Kluczowe znaczenie będą też miały wysokiej jakości półroczne staże zawodowe dla studentów. Jako uczelnia mamy środki finansowe na ich realizację, musimy teraz znaleźć firmy, gdzie mogliby oni zdobywać wiedzę. W tym względzie bardzo liczymy na współpracę z członkami klastra – dodał prof. Więckowski.

Czteroletni projekt ma ruszyć w kwietniu tego roku.

Andrzej Charytoniuk

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)