Aktualności
Życie akademickie
01 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-01

Inauguracja programu szkoleń w zakresie IT dla uchodźczyń z Ukrainy

W Lublinie rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji IT. Podczas wydarzenia zainaugurowany zostanie unikatowy program szkoleń w zakresie IT dla 30 tys. kobiet z Ukrainy (uchodźczyń przebywających tymczasowo w Polsce) oraz powstanie polsko-ukraiński klaster akademicki zajmujący się sztuczną inteligencją i Cyber Security.

Program „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” ma za zadanie pomóc ukraińskim uchodźcom w Polsce i zarazem wesprzeć Ukrainę wobec wyzwania, jakim będzie powojenna odbudowa tego kraju. W tym celu przeszkolonych zostanie około 30 tys. kobiet, w większości uchodźczyń z Ukrainy przebywających tymczasowo w Polsce. Pozwoli to na rozwiązanie problemów społeczno-ekonomicznych uchodźców, wzmocni docelowo gospodarkę Ukrainy i będzie też miało ważne znaczenie dla polskiego rynku IT, na którym już obecnie (według ostatniego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego) brakuje 147 tysięcy informatyków. Idea szkoleń jest przygotowywana wspólnie z władzami Ukrainy.

To państwo chce dbać o swoich obywateli, którzy przebywają obecnie za granicą. Jest to moment, w którym należy uznać, że okres przejściowy – pewnego szoku i chaosu z początku wojny – minął, a teraz trzeba zorganizować dalsze, efektywne działania. Pozyskaliśmy do naszych projektów wsparcie komisarzy unijnych, ambasady amerykańskiej, towarzystw branżowych i informatycznych, firm, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz szefów różnych instytucji i fundacji, które wspierają edukację, jak i relacje polsko-ukraińskie, np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności czy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i pomysłodawca przedsięwzięcia.

Pilotaż programu będzie realizowany w trzech ośrodkach: w Lublinie, Warszawie i Poznaniu. Pierwsze szkolenia rozpoczną się na przełomie lutego oraz marca. Organizatorzy zakładają, że w ciągu trzech pierwszych lat w ramach projektu przeszkolonych zostanie około 30 tys. uchodźczyń z Ukrainy przebywających w Polsce.

Działania te wpisują się w ogólnopolską i światową debatę na temat kształcenia na poziomie wyższym i jest to ciekawa alternatywa dla coraz bardziej kurczącego się rynku i mniejszego zainteresowania studiami II stopnia. Myślę, że jest to doskonały moment i najwyższy czas, żeby zastanowić się nad działaniami strategicznymi i pomyśleć, co strona polska, uczelnie i samorządy powinny zrobić, aby wzmacniać państwowość Ukrainy oraz ukraińskie ośrodki akademickie w okresie powojennym. Nie mam wątpliwości, że możemy być liderem tych działań na rzecz budowania nowych relacji polsko-ukraińskich w perspektywie powojennej – podkreśla prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Wojna zmusiła kilka milionów Ukraińców, w większości kobiet, do emigracji za granicę, często wieloetapowej. W Polsce przebywa obecnie ok. 1,1 mln osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego br. i są objęte ochroną tymczasową. To sprawia, że istnieje konieczność przeszkolenia uchodźców oraz ich dostosowania do realiów i wymagań europejskiej gospodarki oraz życia społecznego.

Obecnie próbujemy chronić nasz kraj, ale w tym samym czasie zastanawiamy się, jaką Ukrainę powinniśmy zbudować po zakończeniu tej wojny. Jest dla nas jasne, że nie będziemy mogli obronić naszego kraju jako państwo bez rozwiniętych technologii, a tylko jako kraj surowców, którym byliśmy wcześniej. Koniecznie musimy przekształcić naszą gospodarkę w stronę zaawansowanych technologii oraz dobrej obronności. Aby to zrobić, potrzebujemy nowego rodzaju kapitału ludzkiego. Ten projekt pomoże nam przekwalifikować obywateli, którzy żyją obecnie w Polsce i innych krajach – to łącznie około 4 mln osób, głównie kobiety, które po powrocie do Ukrainy będą gotowe zreorganizować i zmodernizować naszą gospodarkę – przekonuje prof. Mykhailo Zgurovsky z Politechniki Kijowskiej.

Profesjonalne kursy i szkolenia oferowane w ramach projektu nie ograniczą się tylko do kompetencji podstawowych, ale obejmą także wyższy poziom umiejętności informatycznych. Przekwalifikowanie kadr będzie oparte na wykorzystaniu korporacyjnych metod nauczania przy zaangażowaniu praktyków pracujących w krajowych i międzynarodowych firmach. Szkolenia będą odbywać się online, ale z zajęciami stacjonarnymi na początku i zakończeniu kursów: w formie szkoleń, projektów i seminariów z udziałem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wykładowców.

Projekt „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” został przygotowany przez polsko-ukraińskie konsorcjum PERSPEKTYWY ACADEMY, kierowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która posiada właściwe kompetencje i istotne osiągnięcia w promowaniu kobiet w dziedzinie IT i STEM, oraz przez ukraińskiego partnera „Ukrainian Talent Foundation”,  mającego doświadczenie i bogatą ofertą kursów z zakresu IT w języku ukraińskim i angielskim. Nad realizacją działań czuwa Rada Projektu złożona z osób zaufania publicznego z obu krajów. Realizacja projektu odbywa się w ramach „Deklaracji współpracy w dziedzinie edukacji”, podpisanej 17 września 2022 r. przez ministerstwa edukacji i nauki Polski i Ukrainy na Światowym Szczycie ONZ poświęconym przekształceniom w edukacji.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)