Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Opublikowano: 2021-09-28

Indywidualizacja studiów w praktyce

Do 30 września można wziąć udział w ankiecie weryfikującej praktyczne zastosowanie ustawowego zapisu o możliwości wyboru zajęć przez studentów. Badanie prowadzone jest w ramach kampanii Wybur zajęć – widzisz błąd?”.

Kto ze studentów, nie chciałby móc kształtować swojego programu studiów, rozwijając własne zainteresowania i kompetencje? Rozporządzenie ministra edukacji i nauki określa, że każdy student powinien mieć zagwarantowane prawo wyboru zajęć, których suma punktów ECTS powinna stanowić minimum 30% przewidzianych przez program punktów. Mogą to być m.in. lektoraty, fakultety, seminaria, praktyki czy zajęcia specjalizacyjne. W rzeczywistości jednak wygląda to… różnie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre uczelnie gwarantują studentom jedynie pozorny wybór, a więc realnie nie spełniają wymagań zawartych w przepisach. Stąd inicjatywa Parlamentu Studentów RP: Wybur zajęć – widzisz błąd?”. Pytamy studentów o to, jak w rzeczywistości wygląda możliwość indywidualizacji studiów. Wyniki badania będą podstawą do opracowania rekomendacji, które przekażemy środowisku akademickiemu – tłumaczy Mateusz Grochowski, przewodniczący PSRP.

Przyglądając się funkcjonującym na uczelniach rozwiązaniom, można znaleźć wiele możliwości dotyczących indywidualizacji programu studiów: są możliwe do wyboru specjalizacje, zajęcia z innych kierunków, prowadzone w różnych językach. Niestety, przykładowym ograniczeniem może być liczba chętnych osób – przy zbyt małej grupie chętnych zajęcia nie są uruchamiane.

Kwestie te są przedmiotem ankiety opracowanej przez Parlament Studentów RP. Badanie jest anonimowe. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje kilka minut. Formularz z pytaniami będzie dostępny do 30 września na stronie internetowej projektu: https://wybur.psrp.org.pl/.

Analiza wyników zostanie uzupełniona o analizę raportów sporządzanych po wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA regularnie sprawdza kierunki studiów, oceniając jakość kształcenia, a więc również możliwość indywidualizacji studiów! Raport z badań zostanie opublikowany na stronie projektu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)