Aktualności
Życie akademickie
14 Lutego
Źródło: CEZAMAT PW
Opublikowano: 2023-02-14

Innowacyjna forma kształcenia doktorantów na Politechnice Warszawskiej

W ostatnim dniu lutego w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW odbędzie się Demo Day. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny wypracowane przez doktorantów tej uczelni.  

W marcu ubiegłego roku rozpoczął się innowacyjny kurs kształcenia doktorantów MedTech-Athon – „Inżynierowie dla medycyny”. Uczestnicy szkół doktorskich Politechniki Warszawskiej, którzy zgłosili chęć przystąpienia do programu, mieli za zadanie w pierwszej fazie uformować interdyscyplinarne zespoły. Następnie na podstawie zainteresowań badawczych oraz kompetencji zespoły przedstawiały propozycje innowacyjnych koncepcji rozwiązań z obszaru medycyny i technologii. Każdy zespół musiał przejść cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania projektem, Design Thinking czy Business Model Canvas.

Ostatnim etapem związanym z przygotowaniem koncepcji rozwiązań był trzydniowy maraton pracy. Formuła opierała się na znanych w świecie informatyki hackathonach. W czasie jednego weekendu zespoły miały przygotować prezentację, która przekonałaby jury, że ich pomysł jest innowacyjny i rozwojowy. Uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia mentorów oraz ze szkoleń sztuki pitchingu. Jury konkursowe, składające się z przedstawicieli świata biznesu, medycyny oraz nauki, przyznało trzy nagrody finansowe na badania rozwojowe oraz przygotowanie demonstratora.

W zamyśle organizatorów cały program MedTech-Athonu to nie tylko konkurs dla doktorantów, ale przede wszystkim innowacyjna forma kształcenia, którą można wprowadzić zamiast tradycyjnych zajęć w szkołach doktorskich.

W XXI wieku program kształcenia powinien odpowiadać na zapotrzebowania rynku, przyjmując atrakcyjną formę – przekonuje prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z CEZAMAT PW. – Dzięki nowej koncepcji dydaktycznej, nasi doktoranci mogą zdobyć wiele kompetencji niezbędnych w pracy zespołowej podczas realizacji różnych projektów badawczych – dodaje.

Demo Day, czyli prezentacja demonstratorów, stanowiących wynik półrocznych prac w oparciu o koncepcje powstałe podczas MedTech-Athonu, odbędzie się 28 lutego o godz. 17:00 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW przy ul. Poleczki 19 na warszawskim Ursynowie.  Trzy zespoły przystąpią do rywalizacji o staż na Politechnice Warszawskiej, w czasie którego zrealizują prototyp zaproponowanego rozwiązania.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)