Aktualności
Życie akademickie
23 Lipca
Fot. Norbert Cierpicki
Opublikowano: 2021-07-23

Innowacyjne zajęcia w wirtualnej rzeczywistości

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyły się pilotażowe zajęcia realizowane w wirtualnej rzeczywistości. To jedna z przyszłościowych ścieżek kształcenia.

Zajęcia były przeznaczone dla studentów kierunku inżynieria i analiza danych w ramach przedmiotu „Elementy logiki i arytmetyki komputerów”. Biorący w nich udział mieli za zadanie wykonać ćwiczenia laboratoryjne w specjalnie przygotowanym wirtualnym środowisku. W tym celu przygotowano dedykowane oprogramowanie, które zapewnia zarówno sprawdzenie już zdobytej wiedzy, jak i rozwój nowych umiejętności studentów. Laboratorium oparte na wirtualnej rzeczywistości składa się z trzech modułów obejmujących realizację układów z wykorzystaniem bramek logicznych, minimalizację siatek Karnaugh oraz projektowanie układów z wykorzystaniem multiplekserów. Mimo że oprogramowanie stanowi jeden zintegrowany system, każdy z zaimplementowanych modułów ćwiczeniowych to niezależny komponent procesu dydaktycznego.

Biorąc pod uwagę duży potencjał technologii opartych na wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości, przewiduję, że taka forma kształcenia może w najbliższym czasie znacznie zyskać na znaczeniu – mówi mgr inż. Mateusz Salach z Zakładu Systemów Złożonych, jeden z członków zespołu odpowiedzialnego za opracowanie systemu.

Tworzą go również: dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz, studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz członkowie Rzeszowskiej Grupy IT: Marcin Witek, Alicja Nikodem, Hubert Wójcik. Rozwiązanie oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości rozwijane jest w ramach realizowanego na uczelni grantu pn. „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej” z programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwota dofinansowania wynosi blisko 12 mln zł.

źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)