Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2022-11-15

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan na Politechnice Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej zainaugurował działalność Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan. Naukę w nim podjęło 61 studentów z Chin.

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan został powołany w lutym 2021 roku przez Politechnikę Śląską oraz Yanshan University z Chin. Jego celem jest wspólne kształcenie polskich, chińskich oraz zagranicznych studentów. Na czterech wydziałach gliwickiej uczelni – Elektrycznym, Mechanicznym Technologicznym, Chemicznym oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki – kształci się 61 studentów z Chin.

To wielka szansa dla naszej uczelni w zakresie umiędzynarodowienia. Pozyskaliśmy grupę studentów z Chin, która rozpoczęła kształcenie w ramach wspólnego programu. To pierwsza taka inicjatywa, którą udało nam się zrealizować jako wspólne przedsięwzięcie z uczelnią zagraniczną. Na razie kształcimy na pięciu kierunkach, ale będziemy starali się tę ofertę rozszerzać i liczymy na to, że oprócz studentów chińskich i polskich, dołączą również studenci z innych krajów – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Studenci, który decydują się na naukę w Instytucie Europejskim Uniwersytetu Yanshan, otrzymają świadectwo ukończenia studiów i dyplom licencjata Uniwersytetu Yanshan oraz dyplom inżyniera Politechniki Śląskiej.

Model podwójnego dyplomu jest w tej chwili bardzo mocno rozwijany w wielu szkołach na całym świecie. (…) Są to nowoczesne formy kształcenia dające ogromną szansę również naszym studentom, którzy z dyplomem chińskiej uczelni mają szansę na ciekawą karierę zawodową w przyszłości i możliwość współpracy przede wszystkim z firmami z Chin – dodaje rektor PŚl.

Naukę w Instytucie Europejskim Uniwersytetu Yanshan rozpoczęła między innymi Zhengqi Li.

Przyjechałam do Polski, ponieważ chciałam zobaczyć świat, który jest inny niż w Chinach. Chcę poznawać nowe technologie, zdobywać wiedzę. Chcę poznać polskich przyjaciół, którzy są bardzo otwarci i nam pomagają, uczą nas rzeczy, których do tej pory nie znaliśmy. To wspaniałe, że mamy zajęcia wspólnie z polskimi studentami – nie kryje radości.

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan oferuje w tej chwili 5 anglojęzycznych kierunków studiów: „Mechanical Design, Manufacturing and Automation”, „Electrical Engineering and Automation”, „Automation”, „Electrical Science and Technology” oraz „Chemical Engineering and Technology”.

W ramach porozumienia zostały uzgodnione wspólne programy nauczania. Nauka dla studentów zrekrutowanych w Chinach ma trwać 4 lata i będzie realizowana w schemacie „1+3”. Oznacza to, że przez pierwsze dwa semestry (jeden rok) zajęcia są realizowane w Yanshan University, a przez kolejne 3 lata – na Politechnice Śląskiej.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)