Aktualności
Życie akademickie
13 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-13

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Do 16 kwietnia trwają wiosenne Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej. Wydarzenie odbywa się online.

To już 23. edycja tej imprezy, stanowiącej doskonałą okazję do nawiązania kontaktów pomiędzy kandydatami do pracy a organizacjami i przedsiębiorcami. Targi adresowane są do studentów, absolwentów, pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, a także innych uczelni. W spotkaniach z pracodawcami mogą wziąć także udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Po raz drugi spotykamy się w formule online, która pozwoliła na rozszerzenie zakresu targów o prezentację najnowszych osiągnięć naszych naukowców z zakresu nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy materiały przyszłości. Nie tylko pokazujemy nasze dokonania, ale także chcemy zachęcić kolejne firmy do nawiązania współpracy i wspólnego budowania gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych. Na uczestników czekają przedsiębiorcy poszukujący pracowników, instytucje rynku pracy, takie jak urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości, organizacje studenckie i koła naukowe, a także instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. Podczas targów zainteresowani kandydaci mogą skonsultować dokumenty aplikacyjne, a także zasięgnąć informacji od specjalistów na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wymagań i potrzeb pracodawcy. Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii to doskonała okazja dla studentów i absolwentów uczelni do zapoznania się z ofertą praktyk, staży oraz pracy w przedsiębiorstwach z najróżniejszych branż. Przedstawiciele biznesu mogą z kolei zorientować się w zainteresowaniach i oczekiwaniach absolwentów – zachęca prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie współpracy w zakresie praktycznych elementów kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz wymianę wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Ponadto jest miejscem do zaprezentowania działalności oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw i ich planów rekrutacyjnych. Daje również możliwość pozyskania wartościowych i wykwalifikowanych pracowników.

W trakcie targów będą także prowadzone szkolenia online poświęcone nabywaniu kompetencji oraz umiejętności wspomagających podjęcie zatrudnienia.

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości potrwają do 16 kwietnia. Udział w nich można wziąć poprzez specjalnie przygotowaną platformę internetową. Koordynatorami wydarzenia są: Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Samorząd Studencki oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)