Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Źródło: Poradnik UdSC
Opublikowano: 2019-02-13

Jak zalegalizować pobyt studiującego obcokrajowca?

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował podręcznik wyjaśniający, jak zadbać o legalny pobyt obcokrajowca chcącego studiować w Polsce. Adresowany jest do pracowników uczelnianej administracji, którzy zajmują się rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych, ale przyda się też samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym kształcenie w naszym kraju. 

Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu cudzoziemców z państw trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Dotyczy osób podejmujących lub kontynuujących studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i doktoranckie, w tym także w formie niestacjonarnej.

Podręcznik podzielony został na trzy główne części dotyczące: zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, zezwoleń na pobyt czasowy w celu pobierania nauki na studiach niestacjonarnych oraz rejestracji pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w celu kształcenia się na studiach. Każdy rozdział zawiera dokładny opis procedury, wymogi, jakie należy spełnić, przepisy regulujące dane postępowanie oraz „listę kontrolną” czynności, które należy zrealizować.

Ponadto można znaleźć przydatne źródła informacji, dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wydziałów spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz najważniejsze fragmenty regulacji prawnych. Materiał przedstawia obowiązujący obecnie stan prawny i będzie aktualizowany w przypadku jego zmian.

Podręcznik „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach” powstał w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Cudzoziemcy chcący przedłużyć swój pobyt w Polsce w związku z podjęciem studiów składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin mają natomiast obowiązek rejestracji pobytu trwającego powyżej 3 miesięcy. W 2018 roku wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami złożyło 14,3 tys. cudzoziemców, w tym 6,2 tys. obywateli Ukrainy.

Źródło: UdSC

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu

Dyskusja (0 komentarzy)