Aktualności
Życie akademickie
22 Lutego
Źródło: WZ UW
Opublikowano: 2022-02-22

Jak zarządzać procesem zatrudniania cudzoziemców?

Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce – to nowy kierunek studiów podyplomowych realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikacje przyjmowane są tylko do 26 lutego.

Polska od kilku lat jest coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców, którzy chcą tutaj podejmować pracę. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców aż 76 proc. z wydanych w 2020 r. pozwoleń na pobyt stały związana była z aktywnością zawodową. Prawidłowe zatrudnianie obcokrajowców wymaga od pracodawców znajomości prawa, ale także praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania. Dlatego właśnie Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kancelarią C&C Chakowski & Ciszek i HR na szpilkach uruchamia I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.  

Celem podyplomowych studiów menedżerskich, które rozpoczną się jeszcze w lutym, jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce. Studia dedykowane są osobom, którym zależy na zdobyciu wiedzy w tym obszarze, a przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców oraz pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i obcokrajowców.

Obszar prawa migracyjnego, związanego z zatrudnianiem cudzoziemców, zmienia się bardzo dynamicznie. Dodatkowo, co charakterystyczne dla tego obszaru, prawidłowe poruszanie się w nim wymaga znajomości wielu dziedzin, a także praktyki stosowania prawa przez różne organy. Nasze studia pokrywają wszystkie istotne aspekty związane z wiedzą, jaką należy mieć, aby legalnie zatrudniać cudzoziemców. To pierwsza tego typu oferta na polskim rynku szkolnictwa wyższego – mówi dr Izabela Florczak, Szefowa Działu Employment Immigration w Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

W programie uwzględniono m.in. zagadnienia z zakresu opodatkowania dochodów cudzoziemców w Polsce, zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne, rozróżniania zatrudnienia zewnętrznego za pośrednictwem APT i outsourcingu, delegowania do innych krajów UE oraz tematykę konsekwencji negatywnych kontroli legalności zatrudnienia dla osób fizycznych i prawnych. Słuchacze dowiedzą się także, jak optymalizować koszty zatrudnienia obcokrajowców czy przeciwdziałać ich dyskryminacji. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez doświadczoną kadrę akademicką, jak i prawników, praktyków i ekspertów prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym to nieodłączny element wszystkich prowadzonych przez nasz wydział studiów. Oprócz omówienia specjalistycznych zagadnień dotyczących prawa zatrudniania obcokrajowców w Polsce, uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania czasem pracy cudzoziemców, ich wynagradzania i motywowania czy wpływu kultury na kierowanie organizacją, a dodatkowo rozwiną także praktyczne umiejętności związane np. z zarządzaniem projektami – mówi dr hab. Monika Skorek, prodziekan ds. jakości i kształcenia Wydziału Zarządzania UW.

Studia będą prowadzone w trybie zaocznym i potrwają dwa semestry. Zajęcia zostaną zorganizowane w formie hybrydowej. Na studia można aplikować do 26 lutego, wypełniając formularz na stronie: https://cc.info.pl/studia-podyplomowe/.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)