Aktualności
Życie akademickie
10 Maja
Źródło: PSRP
Opublikowano: 2019-05-10

Jakub Grodecki w Komitecie Wykonawczym ESU

Jakub Grodecki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, został członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (European Students’ Union, ESU). Wybory odbyły się podczas 76. Board Meeting w stolicy Bułgarii, Sofii.

ESU działa od 1982 roku. Zrzesza 45 stowarzyszeń studenckich z 39 krajów. Jest oficjalnym reprezentantem interesów studentów z Europy. Celem ESU jest reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych interesów studentów na poziomie europejskim w stosunku do wszystkich właściwych organów, w szczególności Unii Europejskiej, Grupy Wdrożeniowej (ciało zajmujące się reformami związanymi z procesem bolońskim), Rady Europy i UNESCO. Poprzez swoich członków ESU reprezentuje ponad 20 milionów studentów w Europie. Przewodniczącym ESU w ostatniej kadencji był Adam Gajek, pierwszy w historii Polak na tym stanowisku. W czwartek wybierano nowe władze organizacji na kadencję 2019–2020.

W skład siedmioosobowego Komitetu Wykonawczego wszedł Jakub Grodecki, absolwent studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz pełnomocnikiem Parlamentu Studentów RP ds. współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w obradach Europejskiej Unii Studentów jako delegat PSRP. W latach 2017–2018 był członkiem Rady Studentów PSRP, a jednocześnie reprezentantem Parlamentu na arenie europejskiej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących systemu edukacji, jakości kształcenia i mobilności studentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Poza działalnością w sektorze edukacyjnym w kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in  społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka o obiegu zamkniętym i handel zagraniczny.

Oprócz Komitetu Wykonawczego wybierano także nową trzyosobową Prezydencję. Na czele organizacji stanął dotychczasowy wiceprzewodniczący Robert Napier z Uniwersytetu Maltańskiego.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)