Aktualności
Życie akademickie
08 Stycznia
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-01-08

Jakub Woźniak na czele DFUP

Jakub Woźniak, doktorant z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpił Patryka Kosowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Nowe władze na kadencję 2020 zostały wybrane podczas XXIX Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, który odbył się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jakub Woźniak jest doktorantem z zakresu nauk teologicznych. Od 2013 roku angażuje się w działalność samorządową. Pełnił już funkcję wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz przewodniczącego Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia w latach 2016–2018. W kadencji 2017/2018 był przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w 2019 roku – wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. W swojej działalności naukowej Jakub Woźniak jest organizatorem oraz czynnym uczestnikiem konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Współpracuje z Institut Papst Benedikt XVI w Regensburgu oraz Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.

Oprócz niego w zarządzie DFUP zasiądą: Ewelina Gdaniec z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wiceprzewodnicząca) oraz Katarzyna Wierzbicka-Kondratowicz z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (sekretarz).

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są samorządy doktorantów uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do głównych zadań porozumienia należy: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą, organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)