Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Fot. Adam Koprowski
Opublikowano: 2022-10-18

Jan Woleński profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Do grona profesorów honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączył Jan Woleński – jeden z najbardziej znanych w świecie polskich filozofów, niekwestionowany autorytet w wielu dziedzinach. Jest dwudziestą osobą, której najstarsza polska uczelnia nadała ten tytuł.

Uroczystość odbyła się 17 października w auli Collegium Novum. Z inicjatywą nadania tytułu profesora honorowego UJ wyszła Rada Wydziału Filozoficznego. Prof. Jana Woleńskiego wyróżniono w szczególności za pionierskie prace o polskiej filozofii analitycznej i logice pokazujące ich dokonania na tle filozofii światowej, charyzmatyczne inspirowanie badań nad tą problematyką w świecie oraz za liczne monografie i artykuły poświęcone filozofii logiki, filozofii prawa, epistemologii i innym zagadnieniom filozoficznym. Wnioskodawcy podkreślili także jego autorstwo pierwszych w Polsce książkowych opracowań poświęconych epistemologii, a także bycie organizatorem i liderem filozoficznego życia naukowego w Polsce i zagranicą.

Profesor Woleński jest wybitnym badaczem i charyzmatycznym propagatorem polskiej szkoły logiki i filozofii analitycznej, zwanej szkołą lwowsko-warszawską. To dzięki jego pracom szkoła ta jest rozpoznawana, a jej osiągnięcia są cenione i uznane za granicą. Jan Woleński w znaczący i trwały sposób wpłynął na sposób uprawiania filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, skupiając wokół siebie grupę pracowników i doktorantów zainteresowanych szeroko rozumianą filozofią analityczną. Jego działalność i prace w podobny sposób oddziałały na filozofię polską, wzmacniając nurt filozofii analitycznej. Profesorowi Woleńskiemu szczególnie leżała na sercu światowa pozycja filozofii uprawianej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedząc, że do uznania nie wystarczą same publikacje uczonych, starał się ukazać Uniwersytet Jagielloński jako żywy ośrodek badań filozoficznych – mówił w laudacji prof. Tomasz Placek z Instytutu Filozofii UJ.

Prof. Jan Woleński przez niemal całą swoją aktywność zawodową był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, przechodząc wszystkie szczeble kariery od asystenta do profesora. W najstarszej polskiej uczelni pracował od ukończenia studiów w 1963 roku aż do przejścia na emeryturę 12 lat temu. Wyjątkiem były jedynie lata 1979–1988, kiedy był pracownikiem Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze i dokonania naukowe należy zaliczyć do nauk prawnych i filozoficznych. Jest autorem ponad 2,5 tys. publikacji, w tym m.in. 35 książek, 951 artykułów naukowych oraz szeregu polemik, recenzji, tłumaczeń czy prac edytorskich. Ostatnio, wraz z czworgiem innych autorów, wydał Leksykon logików polskich 1900–1939.  Wypromował 25 doktorów, był recenzentem w 25 przewodach doktorskich i w ponad 30 przewodach habilitacyjnych oraz w 15 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

Prof. Jan Woleński jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. Nagrodę Naukową Miasta Krakowa, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów czy Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Budowniczowie polskiej logiki


Dyskusja (0 komentarzy)