Aktualności
Życie akademickie
09 Marca
Źródło: www.uni.wroc.pl
Opublikowano: 2022-03-09

Jean Monnet Chair na Uniwersytecie Wrocławskim

Przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim powstanie Katedra Jean Monnet. Naukowcy w niej pracujący zajmą się demokracją przedstawicielską w warunkach kryzysu.

Jean Monnet Chair to prestiżowy grant unijny dla profesorów uniwersyteckich na utworzenie katedry w dziedzinie studiów europejskich. W ramach ostatniego konkursu Komisja Europejska utworzyła tylko jedną katedrę Jean Monnet w Polsce. Będzie administracyjnie osadzona w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Pokieruje nią dr hab. Aleksandra Maatsch (na fot.).

Zespół naukowców pod jej przewodnictwem (dr Karolina Borońska-Hryniewiecka, dr Edgars Eihmanis, prof. Anna Pacześniak) zajmie się demokracją przedstawicielską w warunkach kryzysu. Swoją uwagę skoncentrują przede wszystkim na wpływie niedawnego kryzysu ekonomicznego i pandemii na demokrację przedstawicielską i jej instytucje w Europie. Poza badaniami w tym obszarze, Katedra będzie prowadzić działalność dydaktyczną i informacyjną, stymulując publiczną i akademicką dyskusję na temat współczesnej polityki europejskiej i polskiej.

Dr hab. Aleksandra Maatsch w swojej pracy naukowej podejmuje się interdyscyplinarnej analizy politycznych, społecznych, a także ekonomicznych aspektów procesu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie  Środkowoeuropejskim w Budapeszcie obroniła doktorat w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech (2011). Następnie pracowała w Instytucie Spraw Publicznych w Madrycie, na Uniwersytecie w Cambridge, w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii oraz na Uniwersytecie w Kolonii (gdzie kierowała Katedrą Polityki Europejskiej i Wielopoziomowej) i na na Katolickim Uniwersytecie w Lille. Habilitację uzyskała na Uniwersytecie w Chemnitz (2020). W grudniu 2020 r. otrzymała nominację na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie piastuje obecnie stanowisko kierownika Katedry ds. Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta. Jej badania były publikowane w takich czasopismach, jak „West European Politics”, „Journal of Common Market Studies” oraz „Journal of European Public Policy”.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta jest międzywydziałową i interdyscyplinarną placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002 r. jako wspólny projekt UWr i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie badań nad problematyką niemiecką, europejską i relacjami polsko-niemieckimi. CSNE jest częścią globalnej sieci 20 instytutów badawczych wspieranych przez DAAD.

MK, źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)