Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-18

Jesienny LEK już za nimi

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki jesiennego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Cztery uczelnie mogą pochwalić się 100-procentową zdawalnością.

Lekarski Egzamin Końcowy to egzamin państwowy, konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Składa się z 200 pytań testowych (w tej sesji trzy zadania zostały unieważnione). Każde z nich zawiera pięć odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź zdający otrzymuje jeden punkt. Egzamin mogą zdawać studenci po piątym roku studiów, absolwenci studiów medycznych oraz lekarze już pracujący, aby poprawić wcześniejszy słabszy wynik LEK-u.

W sesji jesiennej do egzaminu przystąpiło w całej Polsce 7186 osób (o 189 mniej niż przed rokiem), uzyskując średnio 165,6 pkt (o 4 pkt. więcej niż w 2012). Maksymalny wynik wyniósł 192 pkt. (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), a minimalny – 2 pkt. (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Wynik poniżej 56% osiągnęło 84 zdających, co oznacza, że nie przeszli pomyślnie tego testu.

W zbiorczych wynikach, bez podziału na kategorie, miejsca na podium zajęły: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (egzamin zdawała tylko jedna osoba, osiągnęła wynik 173 pkt.), Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (średni wynik = 168,7 pkt.) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (168,4 pkt.). Cztery uczelnie mogą pochwalić się 100-procentową zdawalnością: oprócz radomskiej także Uniwersytet Zielonogórski (76 zdających), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (137) i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (57).

Wśród lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu jako studenci, podium wygląda identycznie, jak w zbiorczych statystykach. Inaczej jest u lekarzy, którzy podeszli do egzaminu jako absolwenci. Tu prym wiedzie Kolegium Nauk Medycznych 171, 3 pkt.) przed Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (170,4 pkt.) i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (170 pkt.). Z kolei w gronie lekarzy zdających LEK po raz pierwszy czołówkę tworzą: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (173 pkt.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (165,3 pkt.) i Uniwersytet Zielonogórski (164 pkt.).

MK, źródło: UWM, CEM

Dyskusja (0 komentarzy)