Aktualności
Życie akademickie
12 Grudnia
Fot. Paweł Sudara
Opublikowano: 2022-12-12

Jeszcze młodszy doktor

Urodzony w 1999 roku Wojciech Nazar jest drugą w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a piątą w kraju osobą, która uzyskała stopień naukowy doktora przed ukończeniem studiów. Rozprawę obronił z wyróżnieniem, będąc formalnie studentem, na początku V roku kierunku lekarskiego.

Jeszcze kilkanaście dni temu informowaliśmy o najmłodszym doktorze w Polsce. Tomasz Grzywa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, urodzony w 1998 roku, zakończył swój przewód w czerwcu. Okazuje się, że w listopadzie status najmłodszego przejął od niego Wojciech Nazar, ur. w 1999 roku, który również z wyróżnieniem obronił dysertację pt. Analiza zmian świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2016–2022 z uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19. Jest drugą osobą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która ukończyła doktorat w trakcie studiów – wcześniej uczynił to Karol Steckiewicz (2021). Przed nimi byli jeszcze – dziś już profesor (wciąż najmłodszy) – Mateusz Hołda z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017 r.) oraz Agata Gabryelska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2019).

Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na tak wczesnym etapie kariery dodaje mi sił do dalszej pracy naukowej – podkreśla dr Nazar. – Mam nadzieję, że pozwoli mi w przyszłości prowadzić zaawansowane prace badawcze oraz otworzy nowe możliwości współpracy, zarówno międzyuczelnianej w Polsce, jak i międzynarodowej. W przyszłych projektach chciałbym skupić się na wdrażaniu algorytmów diagnostycznych i prognostycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach matematycznych, w tym algorytmach uczenia maszynowego, zwanych też algorytmami sztucznej inteligencji. Ułatwią one podejmowanie bardziej spersonalizowanych i trafniejszych decyzji dotyczących np. wyboru metody leczenia. A to z kolei przełoży się na większą skuteczność zastosowanego schematu leczenia i zmniejszy liczbę osób, które mimo poddania się danej terapii i podjęcia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, nie skorzystały w pełni z jej potencjalnych korzyści zdrowotnych – przekonuje.

Młody badacz może pochwalić się znaczącym dorobkiem naukowym. Jest współautorem czterech prac oryginalnych, czterech prac poglądowych oraz jednego doniesienia prezentowanego na zjeździe krajowym. Tematyka jego projektów obejmuje przede wszystkim analizę świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz eksplorację zmian zachowań Polaków podczas pandemii COVID-19 (w sumie IF = 34.46, w tym 23.64 jako pierwszy autor). Pięciokrotnie recenzował artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym.

Wojciech Nazar rozpoczął studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego w 2018 roku. Obecnie kształci się na V roku. Jest stypendystą Ministra Zdrowia oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. W tym roku odbył staże naukowo-kliniczne w dziedzinie kardiologii w Magdeburgu i Lipsku, które zostały sfinansowane ze stypendiów programu ERASMUS+.

Należy do Studenckiego Koła Naukowego „Pasjonaci Pediatrii” przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed, Studenckiego Koła Naukowego Alergologii przy Klinice Alergologii GUMed oraz Studenckiego Koła Naukowego Biochemii przy Katedrze i Zakładzie Biochemii GUMed. Trzykrotnie otrzymywał Stypendium Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów. Jest również laureatem indywidualnej Nagrody Rektora GUMed za całokształt działalności naukowej i społecznej.

Współorganizował szereg warsztatów dla młodych pacjentów przebywających w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed. Projekt Przez Zabawę Do Zdrowia został uznany na najlepszy spośród licznych programów zgłoszonych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, zajmując I miejsce w konkursie
SALTO AWARDS 2022. Ponadto otrzymał nagrodę specjalną Władz Miasta Gdańska podczas uroczystej gali Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

MK

Więcej o drodze innych osób, które realizowały doktorat w trakcie studiów, już w grudniowym numerze „Forum Akademickiego”.

 

Dyskusja (0 komentarzy)