Aktualności
Życie akademickie
23 Listopada
Opublikowano: 2023-11-23

Jubileusz Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Centrum Humanistyki Cyfrowej działające przy Instytucie Badań Literackich PAN obchodzi swoje 10-lecie. Z okazji jubileuszu zaplanowano sympozjum, podczas którego odbędzie się m.in. premiera cyfrowej monografii „Panorama literaturoznawstwa cyfrowego”.

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN powstało w 2013 roku. Zajmuje się koordynacją działań związanych z budową i wykorzystaniem infrastruktury dla badań literackich i kulturowych. Tworzone narzędzia, usługi i metody dotyczą wszystkich etapów procesu badawczego od znajdowania i pozyskiwania źródeł po ich analizę i publikację. Przedsięwzięcia inicjowane przez tę jednostkę służą także integracji środowiska polonistycznego i upowszechnieniu wiedzy polonistycznej w kraju i za granicą. CHC współpracuje z europejskimi infrastrukturami badawczymi w naukach humanistycznych i społecznych (OPERAS, DARIAH, CLARIN), a także ich krajowymi oddziałami. W Polsce Centrum funkcjonuje jako national node OPERAS-PL.

W ciągu ostatniej dekady Centrum Humanistyki Cyfrowej odegrało istotną rolę w rozwoju cyfrowych badań humanistycznych w Polsce. Pracowaliśmy nad ponad 30 projektami i inicjatywami, w tym dziewięcioma w międzynarodowych konsorcjach. Dzięki innowacyjnemu podejściu udało nam się zbudować silny interdyscyplinarny zespół, który stawia nowe pytania badawcze, wdraża nowatorskie metody badań i uczestniczy w międzynarodowych projektach, współtworząc europejskie infrastruktury badawcze – wskazuje dr Maciej Maryl, kierownik Centrum.

Głównymi obszarami działalności CHC są:

Z okazji jubileuszu zaplanowano sympozjum, które będzie okazją do dyskusji i refleksji nad przyszłością badań i infrastruktur humanistycznych w czasach transformacji cyfrowej. W programie m.in. premiera cyfrowej monografii Panorama literaturoznawstwa cyfrowego, panel dyskusyjny poświęcony przyszłości europejskich infrastruktur badawczych dla humanistyki i nauk społecznych na poziomie europejskim z udziałem gości z Polski i z zagranicy, debata na temat możliwości rozwoju lokalnych centrów humanistyki cyfrowej z udziałem liderów i liderek społeczności, a także sesja posterowa prezentująca projekty absolwentów i absolwentek programu studiów doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych „Humanistyka Cyfrowa”.

Wydarzenie w języku angielskim odbędzie się 30 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)