Aktualności
Życie akademickie
04 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-04

Jubileusz OKA w Poznaniu

Ośrodek Kultury Austriackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kończy 30 lat. Dzięki instytucji mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą poznawać literaturę i sztukę znad Dunaju.

Ośrodek powstał w 1990 roku na mocy porozumienia UAM i Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie. Inicjatorem jego powołania był prof. Stefan Kaszyński, znawca literatury austriackiej. Chciał on, aby kulturę i tradycję austriacką poznali nie tylko studenci, ale także mieszkańcy Poznania.

Działalność kulturalna OKA obejmuje m.in. wieczory literackie, spotkania autorskie,  wystawy, projekcje filmowe w oryginalnej wersji językowej, spektakle teatralne, prezentacje książek oraz oczywiście wykłady. Instytucja za cel stawia sobie propagowanie języka i kultury Austrii. Służy temu działalność dydaktyczna, naukowa, wydawnicza oraz biblioteczna. OKA wydaje własną serię wydawniczą Kolekcja Czytelni Austriackiej. Można również skorzystać z oferty kursów języka niemieckiego. Studenci UAM mogą także odbyć praktyki zawodowe w Ośrodku. Na uwagę zasługują także bogate zbiory biblioteczne, związane ze znalezieniem się na liście 65 placówek na świecie działających w ramiach międzynarodowej sieci Bibliotek Austriackich (Österreich-Bibliotheken).

Od samego początku Ośrodek ściśle współpracuje z Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi placówkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą, w tym m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie czy też z Österreichische Gesellschaft für Literatur w Wiedniu. Ośrodek współorganizuje także germanistyczne konferencje naukowe.

Ośrodek Kultury Austriackiej działa przy ulicy Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.

źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)