Aktualności
Życie akademickie
22 Maja
Opublikowano: 2023-05-22

Jubileusz wrocławskiego oddziału Academia Europaea

Na Politechnice Wrocławskiej zorganizowano obchody jubileuszu Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub. Jedyny oddział akademii w Polsce działa w stolicy Dolnego Śląska od 2011 roku.

Pierwotnie jubileusz planowany był na rok 2021, ale na przeszkodzie stanęła pandemia. Stąd decyzja o przeniesieniu uroczystości na maj 2023 r. W trakcie obchodów odbyła się specjalna sesja jubileuszowa podsumowująca dotychczasowy okres działalności hubu. Wykład „Ion Channels: Their Discovery, their Function and their Role in Biomedicine and Pharmacology” wygłosił prof. Erwin Neher, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Gdy przejmowałem kierowanie Academia Europaea, wśród głównych problemów były m.in. kwestie ekonomiczne, zbyt mały kontakt z instytucjami Unii Europejskiej czy zbyt duże skupienie na naukowcach z Europy północno-zachodniej. Ważnym krokiem do rozwiązania tego ostatniego stało się otwarcie hubu we Wrocławiu. To całkowicie zmieniło sytuację i stanowiło pierwszy krok do tego, by akademia stała się rzeczywiście organizacją ogólnoeuropejską – mówił prof. Lars Walløe, prezydent Academia Europaea w latach 2008–2014.

Przez ponad dziesięć lat funkcjonowania wrocławski hub zainicjował wiele wydarzeń o charakterze naukowym. Były one skupione wokół lokalnych inicjatyw, oferując udział członków Academia Europaea w wykładach, szkołach letnich oraz konferencjach organizowanych przez wrocławskie uczelnie. Zorganizowano także cykle specjalistycznych seminariów i warsztatów o zasięgu europejskim. Regularnie przeprowadzano też warsztaty z pisania artykułów naukowych, prowadzone przez edytorów wiodących czasopism (np. „Nature”) czy spotkania informacyjne w zakresie pozyskiwania grantów naukowych.

Od grudnia 2021 roku, na mocy porozumienia z miastem, wrocławski hub został przeniesiony na Politechnikę Wrocławską i to ta uczelnia odpowiada teraz za jego działanie. Oprócz organizacji konferencji i seminariów jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub w latach 2022/2023 jest pomoc naukowcom z Ukrainy, którzy szukają w Polsce schronienia przed trwającą w ich kraju wojną.

Academia Europaea powstała w 1988 roku z inicjatywy m.in. brytyjskiej akademii nauk, czyli Towarzystwa Królewskiego (Royal Society). Swoją główną siedzibę ma w Londynie, a jej członkami jest ponad 5 tys. wybitnych specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych. W tym gronie znajduje się 83 laureatów Nagrody Nobla. Do organizacji należy też ponad stu polskich naukowców.

Academia Europaea jest prestiżową organizacją europejską działającą na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji. Wspiera także interdyscyplinarne podejście do nauki. Podzielona jest na 23 sekcje w czterech grupach przedmiotowych – nauki humanistyczne, społeczne i pokrewne, ścisłe oraz biologiczne. Swoje przedstawicielstwa (tzw. Knowledge Hubs) ma w Monachium, Barcelonie, Cardiff, Bergen, Tbilisi, Budapeszcie oraz od 2011 r. we Wrocławiu.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)