Aktualności
Życie akademickie
12 Lipca
Opublikowano: 2021-07-12

Jubileuszowe „Wiadomości Uniwersyteckie”

Ukazało się specjalne wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”. Numer w całości poświęcony jest tegorocznemu jubileuszowi 30-lecia czasopisma.

To jedno z najstarszych w Polsce czasopism akademickich ukazuje się nieprzerwanie od kwietnia 1991 r. Pierwszy numer WU liczył 6 stron i kosztował… 1 tys. zł (obecnie pismo jest dostępne za darmo). Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był wówczas prof. Eugeniusz Gąsior. Po trzech dekadach i 277 wydanych numerach, niezmiennie pod tym samym tytułem, a od 2012 r. pod wodzą red. Ewy Kawałko-Marczuk, pismo nadal realizuje swoją misję w postaci dokumentowania najważniejszych wydarzeń na największej lubelskiej uczelni, ukazywania potencjału badawczego i dydaktycznego uczelni, promowania działalności i wszelkich inicjatyw oraz dokonań pracowników, doktorantów i studentów. Na blisko 60 stronach oferuje bogaty serwis informacyjny, artykuły popularnonaukowe, wywiady z pracownikami naukowymi  i dydaktycznymi, doniesienia o aktywności naukowej, twórczej i sportowej członków akademickiej społeczności. Nie brak w nim publicystyki i reportaży.

Z okazji jubileuszu przygotowano numer specjalny „Wiadomości Uniwersyteckich”. Przypomniano w nim historię czasopisma i jego przemiany na przestrzeni lat. W środku znajdują się także wspomnienia redaktorów i osób związanych z redakcją w przeszłości, sylwetki zmarłych redaktorów, ciekawe rozmowy i wspomnienia dotyczące periodyku. Jeden z tekstów poświęcono czasopismom akademickim w Polsce. Jego autorem jest Piotr Kieraciński, redaktor naczelny Forum Akademickiego (notabene również obchodzącego w tym roku swoje 30-lecie).

Początkowo siermiężne, niewielkie objętościowo, ale bardzo ważne w uczelnianej debacie. Spontanicznie wyrażały opinie środowiska na temat uniwersytetu, a także – a może zwłaszcza – decyzji jego władz. Z czasem nieco „zoficjalniały”. Częściej teraz wyrażają opinie władz uczelni niż środowiska akademickiego (…). I chociaż rola czasopism jako medium debaty ogólnouczelnianej nieco przygasa, nadal odgrywają one ważną rolę w akademii jako miejsce wymiany informacji oraz ich utrwalania – pisze Piotr Kieraciński.

Dodaje, że w ostatnich latach czasopisma uczelniane przyjmują różne modela. W niektórych bieżące wydarzenia akademickie odnotowywane są jakby mimochodem, a główną treść tworzą tematy zaproponowane przez redakcje lub… władze uczelni. Inne są tylko wewnętrznym biuletynem uczelni. Coraz częściej są też zastępowane przez wersje elektroniczne czy wręcz portale internetowe.

Zawsze kończy się to pewną zdawkowością i spadkiem jakości. Druk jest wymagający, nie zapomina i nie przebacza błędów i zwykłej niedbałości, tak jak robią to nośniki elektroniczne. Znacznie lepszym sposobem jest funkcjonowanie hybrydowe czasopisma. Nawet w niskim nakładzie wersja drukowana będzie strażnikiem jakości i nośnikiem pamięci – uważa red. nacz. FA.

Z okazji jubileuszu lubelskie Radio Centrum przygotowało cykl wywiadów z osobami związanymi z „Wiadomościami Uniwersyteckimi”. W studio gościli m.in.: Elżbieta Mulawa-Pachoł, członkini pierwszego kolegium redakcyjnego oraz była redaktor naczelna czasopisma, a także Ewa Kawałko-Marczuk, obecna redaktor naczelna „WU”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)