Aktualności
Życie akademickie
26 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-26

Już ponad 260 tys. polskich studentów wyjechało na Erasmusa

Ponad 260 tys. polskich studentów skorzystało z programu Erasmus przez niemal 20 lat członkostwa Polski we wspólnocie. Najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec, Włoch. W tym roku na wymianę studentów przeznaczono w Polsce 262 mln euro.

Za kilka dni, dokładnie 1 maja, przypada 20 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowano dotychczasowe działania w ramach programu wymiany studentów Erasmus.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku z programu skorzystało już 266 tys. polskich studentów. Najchętniej wybierali oni Hiszpanię (wyjechało tam 43 161 osób), Niemcy (39 553). i Włochy (27 471 osób). W drugą stronę przyjechało ponad 208 tys. studentów z zagranicy. Nasz kraj najczęściej wybierali Hiszpanie (48 913), Turcy (47 853) i Francuzi (20 139). Coraz częściej studenci z innych państw chcą przyjeżdżać w ramach programu do Polski. Na początku stosunek Polaków wyjeżdżających za granicę do obcokrajowców przyjeżdżających do Polski wynosił 10:1. Obecnie statystyki te się wyrównują, a uczelnie nad Wisłą są jednymi z najchętniej wybieranych w Europie. Z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu za 2022 rok wynika, że Polska jest szóstym najbardziej popularnym krajem na Starym Kontynencie, do którego przyjeżdżają studenci z Erasmusa.

Coraz większe dotacje na Erasmusa

Co roku rośnie kwota na program Erasmus+ przeznaczana przez Komisję Europejską. Na projekty edukacyjne realizowane w ramach unijnej inicjatywy w roku 2024 przeznacza się w Polsce 262 mln euro. Dzięki tym funduszom ok. 15 tys. polskich studentów może część swoich studiów zrealizować na zagranicznych uczelniach. W tym roku jest także nowość: studenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na podróż do miejsca, gdzie będą studiować. Decyzją ministra nauki zmieniono zasady i poza stawkami ryczałtowymi dotyczącymi pobytu za granicą, został wprowadzony dodatkowy element wspierający ich podróż na miejsce, w którym będą studiować.

Historia 

Nazwa inicjatywy nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Jak wielu wybitnych ludzi renesansu, kształcił się on w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Polscy studenci otrzymali do niego dostęp w 1998 roku (wówczas był częścią Programu Sokrates). Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

W latach 1995–2006 Erasmus dla szkolnictwa wyższego wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, w latach 2007–2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 wchodzi w skład programu Erasmus+, inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ wspiera uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oraz osoby dorosłe, a także wolontariuszy w realizowaniu międzynarodowych projektów służących zwiększaniu kompetencji.

Administrowaniem programem w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ oraz Programu Europejski Korpus Solidarności. Działa ona we współpracy z ministerstwami pełniącymi rolę tzw. władzy krajowej. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

MK, źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)