Aktualności
Życie akademickie
06 Czerwca
Źródło: www.uni.opole.pl
Opublikowano: 2022-06-06

Kardynał Kurt Koch doktorem honoris causa UO

Ks. kard. prof. dr hab. Kurt Koch został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość odbyła się 3 czerwca w auli Wydziału Teologicznego.

Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Mateusz Rafał Potoczny podkreślił w trakcie uroczystości, że opolskie środowisko teologiczne pragnęło „uczcić wybitnego naukowca, erudytę oraz herolda pojednania i pokoju, który od lat z wielkim zaangażowaniem przyczynia się do budowania mostów pomiędzy zróżnicowanymi kulturowo, etnicznie i politycznie narodami”. Kard. Kurt Koch od lat współpracuje z Wydziałem Teologicznym UO, regularnie uczestnicząc w konferencjach i sympozjach naukowych oraz patronując wydarzeniom naukowym i publikacjom.

Kurt Kardynał Koch ukończył studia na Uniwersytecie Monachijskim oraz w Lucernie, gdzie w 1975 r. uzyskał dyplom. W latach 1976–1978 wraz z prof. Franzem Furgerem uczestniczył w projekcie badawczym Komisji Biskupiej Iustitia et Pax, poświęconym problematyce życia ludzkiego we współczesnym społeczeństwie w ujęciu etyki chrześcijańskiej. W latach 1979–1982 był asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie.

W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez kolejne trzy lata pracował jako wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny w Bernie. Równocześnie wykładał teologię fundamentalną na Wydziale Teologii Katolickiej we Fryburgu. W 1987 r. na Uniwersytecie w Lucernie uzyskał stopień naukowy doktora. Do 1989 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej i moralnej w Instytucie Katechetycznym Wydziału Teologicznego w Lucernie oraz teologii fundamentalnej w Zurychu. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (1989 r.) otrzymał stanowisko profesora dogmatyki, liturgii i ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie. Jako teolog wydał blisko 70 książek i kilkaset artykułów naukowych.

W 1995 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Kurta Kocha biskupem Bazylei, największej diecezji w Szwajcarii. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1996 r. W latach 1998–2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Szwajcarii, a w latach 2007–2009 był jej przewodniczącym.

W 2010 r. Benedykt XVI mianował biskupa Kurta Kocha arcybiskupem oraz przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan – zastąpił na tym stanowisku kard. Waltera Kaspera (również doktora honoris causa UO). W tym samym roku ks. abp Kurt Koch został też wyniesiony do godności kardynała.

Kard. Koch jest członkiem wielu ważnych gremiów kościelnych i ekumenicznych. Od początku pełnienia funkcji przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, której podlega też Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, doprowadził do wielu ważnych spotkań międzyreligijnych i ekumenicznych, tak z przedstawicielami prawosławia, jak i protestantyzmu, które zaowocowały konkretnymi inicjatywami na rzecz budowania jedności chrześcijan.

źródło: UO

 

Dyskusja (0 komentarzy)