Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Kardynał Zenon Grocholewski (pierwszy z lewej) z tytułem doktora h.c. UPP, fot. www.up.poznan.pl
Opublikowano: 2018-11-24

Kardynał Zenon Grocholewski doktorem h.c. UPP

Kardynał Zenon Grocholewski otrzymał 22 listopada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Ceremonia wręczenia dyplomu rozpoczęła obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, corocznego święta uczelni nawiązującego do korzeni istnienia uczelni – rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie i postaci jej patrona, Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat UPP przyznał doktorat honoris causa Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu jako wielkiemu autorytetowi moralnemu wyznaczającemu postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie.

Wielkim zaszczytem dla najstarszego na naszej uczelni Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii jest zainicjowanie postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Wielkopolaninowi, osobie znamienitej, która universitatis postrzega jako uniwersyteckie oddanie się badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy z własnej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z nimi ideą miłości wiedzy – mówiła prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.

Doktor honoris causa podczas uroczystości wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia integralna”, który rozpoczął następująco:

– Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuje fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profit gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należne użytkowanie. Z takim bowiem nastawieniem starał się August Cieszkowski, patron tego Uniwersytetu, o powstanie w 1870 roku w Żabikowie Wyższej Szkoły Rolniczej.

Kardynał Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1957–1963), w dniu 26 maja 1963 z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1966 rozpoczął studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone w roku 1968 licencjatem (polskie magisterium), nagrodzonym złotym medalem (Uniwersytetu), a w r. 1972 doktoratem, także nagrodzonym złotym medalem (Papieskim). Ponadto w 1974 roku ukończył trzyletnie Studium Rotalne, zdobywając tytuł Adwokata Rotalnego. Od października 1972 do listopada 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, pełniąc kolejno obowiązki: notariusza, kanclerza, sekretarza oraz prefekta. W międzyczasie, 6 grudnia 1977 roku, został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a 21 grudnia 1982 roku – biskupem tytularnym Agropoli. 6 stycznia 1983 roku otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II, a 16 grudnia 1991 roku został podniesiony do godności arcybiskupiej. Od 15 listopada 1999 do 8 czerwca 2015 roku pełnił funkcję prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, w trakcie której został kreowany kardynałem na konsystorzu (21 lutego 2001). W 2011 roku został podniesiony do godności kardynała-prezbitera. Godność doktora honoris causa Kardynałowi nadały ponad 23 uczelnie na całym świecie.
Kardynał Grocholewski wyróżnia się ogromnym dorobkiem naukowym: jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia liczy ponad 1500 publikacji w 20 językach, głównie z dziedziny kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiego. W ostatnich latach publikował również prace z zakresu edukacji oraz teksty popularnonaukowe. W swoich publikacjach i wystąpieniach zwraca szczególną uwagę na humanizację studiów, na komplementarność rozwoju naukowo-technicznego i etyczno-moralnego, a także integralny rozwój studenta.

Do tej pory zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został nadany 53 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, szkolnictwa i kultury oraz życia społecznego i gospodarczego w kraju i za granicą, promującym naukę polską oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Iwona Cieślik

Dyskusja (0 komentarzy)