Aktualności
Opublikowano: 2017-01-25

Kolejne organizacje młodzieżowe i studenckie odcinają się od protestu

Po stanowczym odcięciu się przez Niezależne Zrzeszenie Studentów od zwołanego na dzisiejsze popołudnie „Ogólnopolskiego protestu studentek i studentów” oraz podobnej wypowiedzi Tomasza Tokarskiego, przewodniczącego Parlamentu Studentów RP (patrz: https://forumakademickie.pl/news/protest-studentow/), kolejne organizacje studenckie i młodzieżowe wyraziły wczoraj krytyczne opinie na ten temat. W liście sygnowanym przez przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacji Służby Niepodległej, Fundacji Sapere Aude, Stowarzyszenia Koliber, Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, czytamy:

„Jako organizacje młodzieżowe, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec utożsamiania tzw. «Ogólnopolskiego protestu studentów i studentek» z całą społecznością studencką. (…) jako przedstawiciele środowisk młodzieżowych odcinamy się od tego pomysłu. Nie godzimy się na próbę narzucenia innym swoich poglądów i na wypowiadanie się w naszym imieniu bez naszej zgody”.

Sygnatariusze listu wyrazili opinię, że „uniwersytecka powściągliwość w stricte politycznych osądach pełni (…) bardzo istotną funkcję i nie należy z nią zrywać w imię przekonań pewnej wąskiej grupy osób.  (…) Szkoły wyższe są miejscem akademickiej dyskusji i niedobrze byłoby, gdyby stały się one miejscem, w którym dzieli się ludzi ze względu na ich przekonania. Głęboko wierzymy, że uczelnie powinny być miejscem merytorycznej dyskusji oraz polem do prezentowania różnorodnych myśli i opinii”.

Podpisani pod listem przedstawiciele organizacji młodzieżowych i studenckich nie zgadzają się utożsamianie protestujących ze wszystkimi studentami. „Wielu z nas ma odmienne zdanie na temat obecnej sytuacji Polski. Prosimy o uszanowanie tego stanowiska” – piszą.

A dalej jeszcze mocniej: „Uważamy za obłudne i niedopuszczalne podszywanie się pod zdanie ogółu studentów i studentek przez bliżej nieznaną grupę osób i uzurpowanie sobie prawa do wypowiadania się w jego imieniu. Z niepokojem przyglądamy się chęci zaangażowania całej naszej społeczności w bieżący spór polityczny. Siłą organizacji akademickich zawsze była różnorodność. Nie ma podstaw, aby twierdzić, że tzw. «protest studentów» to powszechna, ogólnostudencka inicjatywa”.

(p)

Dyskusja (0 komentarzy)