Aktualności
Życie akademickie
05 Kwietnia
Fot. M. Kmieciński
Opublikowano: 2022-04-05

Kolejne uczelnie włączają się w organizację EuroSkills 2023 w Polsce

Sześć kolejnych polskich uczelni przystąpiło do Koalicji na rzecz WorldSkills oraz organizacji w Polsce EuroSkills 2023, czyli tzw. branżowej Olimpiady. Nowymi sygnatariuszami są: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska i Politechnika Białostocka.

Umowy zostały podpisane przez rektorów uczelni podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” zorganizowanej we Wrocławiu przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Nowi sygnatariusze dołączyli do Koalicji, do której należą już: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, DMG Mori sp. z o.o. oraz Grupa Azoty SA.

Każda uczelnia będzie mogła pokazać swój potencjał, też wpisać się w rozwój danej branży nie tylko w kraju, ale i w Europie, pokazać się różnym partnerom zagranicznym, a więc ta współpraca odzwierciedla model win-win, wszyscy tutaj skorzystają, wszyscy wygrają – zapewnia dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, oficjalny delegat WorldSkills Poland.

W opinii prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej, EuroSkills 2023 przyczyni się do większej rozpoznawalności naszych szkół, do zwiększenia umiędzynarodowienia w polskim szkolnictwie i będzie wielką szansą dla Polski na wypromowanie szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach.

Udział w programie WorldSkills to pokazanie, że nasze szkolnictwo jest nowoczesne, że mamy bardzo dobrych kandydatów, bardzo dobrych studentów i bardzo dobrych uczniów. Sukces w tych zawodach to ogromna promocja, która przyciągnie kandydatów z całego świata do polskich szkół, w tym również do szkół wyższych – podkreśla prof. Mężyk.

Również Politechnika Poznańska promuje program WorldSkills wśród uczelni technicznych i nie tylko. Uczelnia współpracuje także ze szkołami średnimi ogólnokształcącymi i technicznymi.

Program WorldSkills jest uzupełnieniem działalności, którą realizujemy w zakresie praktycznej realizacji postępu w edukacji, w kompetencjach. Te umiejętności będą bardzo wymierne, utylitarne, będą łączyły się też z kompetencjami miękkimi, bo będzie praca w grupach, zespołowa konkurencja, będzie można też poznać obywateli świata – zaznacza prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor PP.

Dr Paweł Poszytek wskazuje, że uczelnie, które dołączają do koalicji, obejmą patronat nad poszczególnymi konkurencjami w zawodach EuroSkills i WorldSkills. I tak np. Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, jeden z pierwszych sygnatariuszy, objęła opieką merytoryczną konkurencję dotyczącą integrowania systemów informatycznych i komputerowych oraz systemów robotycznych. Najbliższe Mistrzostwa Świata odbędą się już w październiku 2022 r. w Szanghaju.

EuroSkills 2023 to pierwsze wielkie wydarzenie międzynarodowe przeniesione z Rosji do Polski ze względu na wojnę na Ukrainie. Pierwotnie zawody miały się odbyć w Sankt Petersburgu, jednak organizacja WorldSkills Europe – operator konkursu, zdecydowała o zmianie lokalizacji. O możliwość zorganizowania u siebie „branżowej olimpiady” konkurowały Polska, Niemcy i Luksemburg. Stowarzyszenie WorldSkills Europe wybrało polską ofertę. Aktualnie trwa wybór miasta-gospodarza zawodów EuroSkills we wrześniu 2023 r. Przez całą, trwającą 3 dni imprezę, przewinie się prawdopodobnie ok. 100 tys. osób.

WorldSkills i EuroSkills to największe na świecie i w Europie konkursy umiejętności zawodowych. W konkursach biorą udział wyłonieni w krajowych eliminacjach młodzi (18–25 lat) przedstawiciele branż w sześciu obszarach zawodowych: technologia informacji i komunikacji, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.

Operatorem polskiej reprezentacji i zawodów jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Rywalizacji towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

MK, źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)