Aktualności
Życie akademickie
11 Lutego
Opublikowano: 2019-02-11

Kolejne uprawnienia do doktoryzowania dla URz

Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 stycznia 2019 roku Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu URz uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. To już czwarte uprawnienie akademickie uzyskane od momentu powstania wydziału 13 lat temu.

Wydział posiada wysoki potencjał naukowo-badawczy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o czym świadczą dwukrotnie uzyskane międzynarodowe nagrody „Elsevier Research Impact Leaders Awards”. W ramach ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości wydział otrzymał też dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych UR szansą dla gospodarki żywnościowej – mówi prof. dr hab. Czesław Puchalski, dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W okresie ostatnich 5 lat Wydział Biologiczno-Rolniczy zrealizował szereg projektów, grantów badawczych NCN, NCBiR o wartości ponad 60 mln zł. Ponadto jest niekwestionowanym liderem w podkarpackiej uczelni w zakresie uzyskanych patentów, wdrożeń i współpracy z gospodarką.

Maciej Ulita

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)