Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-21

Kolejni Polacy w Academia Europaea

Kolejnych czworo naukowców z Polski dołączyło do najważniejszego europejskiego towarzystwa naukowego – Academia Europaea. Organizacja zrzesza prawie 5 tys. uczonych z różnych dziedzin, w tym już ponad stu Polaków.

O prof. Rafale Weronie, który jako piąty reprezentant Politechniki Wrocławskiej znalazł się w tym elitarnym gronie, już pisaliśmy. Oprócz niego w tym roku do Academia Europaea dołączyło dwoje naukowców z poznańskiego ośrodka akademickiego oraz dwóch kolejnych reprezentujących nauki medyczne.

Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Laboratorium Ekspresji Genów, w którym zajmuje się metabolizmem RNA. Jej zespół zgłębia takie procesy, jak: splicing i dojrzewanie końca 3′ pre-mRNA, biogeneza i rola dojrzałych mikroRNA. Badania prowadzi głównie na roślinach, zwłaszcza modelowym rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana), oraz użytkowych – ziemniaku i jęczmieniu. W tych ostatnich intensywnie bada molekularną odpowiedź roślin na warunki stresowe, głównie suszę i wysoką temperaturę. Zajmuje się także molekularnymi podstawami rozmnażania generatywnego w ewolucyjne najstarszych roślinach lądowych – wątrobowcach i mchach. W jej laboratorium realizowane są także badania nad metabolizmem RNA w komórkach ludzkich. W ub.r. została członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO).

Prof. Piotr Tryjanowski pełni funkcję dyrektora Instytutu Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii behavioralnej, wpływu klimatu, ptaków, krajobrazu rolniczego oraz ekologii miast. Jeden z najwybitniejszych badaczy ptaków i ptasich zachowań na świecie. Jest autorem ponad 250 publikacji międzynarodowych i kilku książek m.in. Rozum z ptakami odlatuje, Ptaki krajobrazu rolniczego. Popularyzator ptakoterapii. Został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze.

Prof. Andrzej Grzybowski pełni funkcję kierownika Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ub.r. został pierwszym Polakiem uhonorowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Refrakcyjnej wyróżnieniem Founders’ Award. Jest także jedynym polskim okulistą, który znalazł się na liście 2 proc. najbardziej rozpoznawanych naukowców świata. W ubiegłorocznym rankingu Expertscape Worldwide sklasyfikowano go na pierwszym miejscu na świecie w zakresie leczenia zaćmy oraz w zakresie operacji zaćmy. Niedawno otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej. Przygotowuje właśnie pierwszą w Europie międzynarodową konferencję naukową poświęconą sztucznej inteligencji w okulistyce.

Prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Pełni funkcję zastępcy dyrektora instytutu ds. narodowej strategii onkologicznej i badań klinicznych. Kieruje Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO–PIB. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości. Jest autorem bądź współautorem ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilku podręczników. Współorganizator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości. Od tergo roku stoi na czele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie blisko 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych. W tym gronie znajduje się ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)