Aktualności
Życie akademickie
27 Września
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2023-09-27

Kolejni studenci rozpoczynają naukę w Centrum Studiów KUL dla Osadzonych

Na studia prowadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Areszcie Śledczym w Lublinie zrekrutowało się 23 osadzonych z jednostek penitencjarnych z terenu całej Polski. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od ponad 10 lat prowadzi kształcenie dla osób pozbawionych wolności. Inicjatywa ta – od 2022 roku pod szyldem Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie – skierowana jest do osób przebywających nie tylko w lubelskim areszcie, ale również w innych zakładach karnych w całej Polsce. To, jak podkreślają władze uczelni, przedsięwzięcie unikatowe w skali Europy.

Na studia w roku akademickim 2023/24 zrekrutowało się 23 osadzonych, z których 11 rozpocznie studia licencjackie, a 12 – magisterskie. Studenci-osadzeni rozpoczynający kształcenie na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej (studia licencjackie) i specjalność animacja środowiska społecznego (studia uzupełniające magisterskie), przyjechali do Lublina z jednostek penitencjarnych w okręgach: lubelskim, warszawskim, opolskim, koszalińskim, poznańskim, olsztyńskim.

Nie każdy, kto odbywa karę pozbawienia wolności, kwalifikuje się do tego, by rozpocząć kształcenie w Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. Grupy nie mogą być tak liczne, jak w regularnym toku kształcenia, a kandydat poza wymogami formalnymi, jak zdana matura, nie może wykazywać zachowań ryzykownych. Ważnym kryterium jest postawa osadzonego. Skazani zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji ubiegają się o przyjęcie na studia według zasad określonych przez KUL. Dopiero po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia, możliwe jest przetransportowanie skazanego do Aresztu Śledczego w Lublinie.

Bezpieczeństwo nauczycieli akademickich oraz studentów jest dla nas priorytetowe. Przez 10 lat udało się nam wypracować model współpracy, której efektem jest rozwój intelektualny, lepsze perspektywy zatrudnienia, resocjalizacja, zwiększenie samooceny i odbudowa więzi społecznych przez więźniów – przekonuje ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Po raz pierwszy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podjął się realizacji innowacyjnego projektu w zakresie resocjalizacji przez edukację pt. „Nowa socjalizacja” w roku akademickim 2013/2014. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na kierunku praca socjalna studia rozpoczęła wówczas grupa 36 osób z całej Polski, osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie. W tym roku, oprócz 23 debiutantów, kształcenie będzie kontynuować 29 studentów.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)