Aktualności
Życie akademickie
10 Stycznia
Źródło: AstroCeNT
Opublikowano: 2023-01-10

Kolejny Polak w EASA

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, lider Grupy Teorii Cząstek w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz kierownik MAB AstroCeNT w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, dołączył do grona członków Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

European Academy of Sciences and Arts (EASA) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 37 noblistów. Wśród ponad czterdziestu jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Lucjan Pawłowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Marek Kwiek, prof. Bogusław Buszewski i prof. Michał Kleiber.

Do grona tego dołączył właśnie fizyk prof. Leszek Roszkowski, lider Grupy Teorii Cząstek w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz kierownik MAB Astrocent realizowanym w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika. To jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Roszkowski jest uznanym specjalistą w zakresie badań dotyczących ciemnej materii we Wszechświecie oraz jej związków z dziedziną cząstek elementarnych. Wśród jego zainteresowań naukowych są także m.in. modele „nowej fizyki” poza Modelem Standardowym, modele supersymetryczne i metody ich eksperymentalnego testowania, bozony Higgsa w modelach supersymetrycznych, anomalny moment magnetyczny mionu.

Po stażach w CERN i w USA był zatrudniony na Uniwersytecie w Lancaster oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. W 2011 r. wrócił na stałe do Polski. Piastuje obecnie funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek. Reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym APPEC (Europejskie Konsorcjum Astrofizyki Cząstek). Jest inicjatorem i przewodniczącym komitetu sterującego międzynarodowej serii konferencji COSMO.

EASA powstała w 1990 roku. Jej celem jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

MK, źródło: FNP

Odległe, a tak sobie bliskie


 

Dyskusja (0 komentarzy)