Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Opublikowano: 2017-11-15

Komisja ds. Jakości Kształcenia w WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny gościł Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL).

Komisja została powołana uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) z 2016 r. i utworzona na bazie Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Działania UKJKKL są zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym oraz przepisami wydanymi przez ministra zdrowia oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także dokumentami wewnętrznymi, zatwierdzonymi przez KRAUM. UKJKKL jest organem społeczności akademickich uczelni medycznych, niezależnym od władz państwowych, której celem jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego, standardów i zaleceń międzynarodowych oraz współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się oceną jakości kształcenia i akredytacją.

Podczas spotkania przedstawiono szczegóły ustalone na ostatnim posiedzeniu komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation w amerykańskim Departamencie Edukacji, w trakcie którego polska delegacja przekazała członkom NCFMEA szereg informacji na temat studiów medycznych w naszym kraju. Ponadto omówiono propozycje zmian w ankiecie oceniającej kierunki lekarskie w polskich uczelniach oraz tegoroczne modyfikacje wprowadzone przez NCFMEA w procesie akredytacji. Przypomnijmy, że NCFMEA na kolejne trzy lata przedłużyła pozytywną akredytację dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych. Oznacza to, że studiujący w Polsce medycynę obywatele amerykańscy – jest ich 639 – po skończeniu studiów mogą przystąpić w USA do egzaminu lekarskiego na takich samych zasadach, jak ci, którzy kończyli studia na uczelniach amerykańskich.

JK

(źródło: WUM)

 

Dyskusja (0 komentarzy)