Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

Komunikat WUM ws. kontynuacji mediacji

18 października br. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś zwrócił się do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL z propozycją rozważenia możliwości kontynuacji mediacji pomiędzy stroną rządową a lekarzami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych skupionymi w Porozumieniu Rezydentów  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumieniu Zawodów Medycznych, którzy obecnie prowadzą swój protest na terenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM.

Profesor Wielgoś podkreślił, że wierzy, że porozumienie satysfakcjonujące wszystkie strony nadal może być osiągnięte w stosunkowo krótkim czasie na drodze dialogu. Potrzeba jednak powrotu do rozmów na neutralnym gruncie, prowadzonych w dobrej atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora.

Dotychczasowe doświadczenia z rozmów mediacyjnych pokazały, iż cele, jakimi są wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz poprawa warunków płacowych rezydentów i innych grup zawodów medycznych, są zbieżne dla wszystkich stron sporu.
Rektor WUM deklaruje, że miejscem rozmów mediacyjnych może pozostać WUM, zaś rozmowy mogą być kontynuowane przez Ombudsmana – Rzecznika Akademickiego WUM, który prowadził pierwszy etap rozmów mediacyjnych pomiędzy protestującymi,
a przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia.
Ze względu na fakt, że WUM nie jest stroną sporu, zaś protest odbywa się na jego terenie, dotyczy środowiska medycznego i zmian o charakterze systemowym, WUM wydaje się najlepszym miejscem do prowadzenia dalszych rozmów pojednawczych pomiędzy stronami.

Kamilla Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)