Aktualności
Życie akademickie
22 Kwietnia
Źródło: NCN
Opublikowano: 2022-04-22

Kończy się przyjmowanie zgłoszeń do programu NCN dla Ukrainy

Jeszcze tylko do 26 kwietnia można składać wnioski w programie specjalnym Narodowego Centrum Nauki dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Program specjalny NCN dla uczonych z Ukrainy został ogłoszony pod koniec marca. Skierowany jest do wszystkich badaczek i badaczy, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy skorzysta około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. Podmioty przyjmujące są z kolei zobowiązane do zapewnienia goszczonym opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Zgłoszenia powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Ocenią je koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków są ograniczone do minimum.

Wnioski rozpatrujemy w odstępach tygodniowych. Do tej pory wpłynęło ich ponad 140. Finansowanie otrzymało już ponad dwadzieścia osób, a kolejne decyzje pozytywne zostaną wydane w najbliższych dniach – informuje Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

Wnioski można składać jeszcze tylko do wtorku 26 kwietnia. Te, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego budżet wynosi 6 mln zł.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)