Aktualności
Życie akademickie
23 Listopada
Opublikowano: 2017-11-23

Konferencja LUMEN Leaders in University Management

W dniach 13-14 listopada 2017 roku odbyła się w Warszawie III edycja Konferencji LUMEN. Leaders in University Management wraz z II edycją konkursu LUMEN na najlepsze projekty realizowane przez polskie uczelnie. Organizatorami konferencji i konkursu są Public Consulting Group wraz z Fundacją Rektorów Polskich. Przewodnim hasłem tej edycji konferencji były wyzwania dla zarządzania uniwersytetami związane z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego.

Pierwszy panel na temat przywództwa akademickiego z udziałem przewodniczącego KRASP prof. Jana Schmidta oraz przewodniczącego stowarzyszenia rektorów uczelni ukraińskich prof. Leonida Huberskiego i rektorów trzech uczelni zza naszej wschodniej granicy prowadził prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Drugi panel poświęcony problematyce autonomii w warunkach wdrażania Ustawy 2.0 poprowadził prof. Wiesław Banyś. Wnioski z dyskusji wskazywały na jednoczesny wzrost autonomii, ale i odpowiedzialności uniwersytetów w warunkach nowego ładu akademickiego. Panel na temat finansowych konsekwencji Ustawy 2.0, poprowadzony przez prof. Tadeusza Pomianka, korzystnie ocenił generalne tendencje do poprawy proporcji pomiędzy kadrą a studentami, jednocześnie przedstawiając propozycje pracy nad doskonaleniem algorytmu finansowego. Ostatni w pierwszym dniu panel pt. Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią poprowadzony został przez prof. Zbigniewa Maciniaka z udziałem: Williama Mossakowskiego (prezydenta PCG), Marka Jakimowicza (wiceprezesa Pearson Central Europe) oraz Waldemara Czerniszewskiego (Dyrektora WSiP). Porównanie pomiędzy Polską i USA wskazuje na możliwości skutecznego angażowania interesariuszy zewnętrznych w podejmowanie decyzji strategicznych, pozyskiwanie funduszy oraz organizację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Drugi dzień konferencji podejmował szczegółowe problemy zarządzania uczelniami w obliczu zmian i obejmował sześć paneli tematycznych na temat: konsolidacji i fuzji instytucji szkolnictwa wyższego, statutu jako podstawy zarządzania uczelnią, zakorzenienia lokalnego uniwersytetów, akredytacji, przewodzenia akademickiego pod rządami Ustawy 2.0 oraz sieciowych aspektów organizacji uczelni. Konferencja i konkurs LUMEN cieszyły się w 2017 roku rekordową popularnością i zgromadziły ponad 300 uczestników.

prof. Łukasz Sułkowski

Dyskusja (0 komentarzy)