Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2017-02-08

Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki 2017 – edycja trzecia

Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Odbędzie się 7-8 września 2017 w Filii PW w Płocku, ul. Łukasiewicza 17. Organizatorem jest Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Dedykowana jest nie tylko początkującym, ale także doświadczonym młodym badaczom, działającym w szerokim obszarze budownictwa i inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej i materiałowej, jak również inżynierii chemicznej i petrochemicznej.

Założeniem organizatorów jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami techniki.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budowy; mechanika budowli; fizyka budowli; ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, gazownictwo; inżynieria wodna i sanitarna; konwencjonalne i alternatywne źródła energii; technologia chemiczna i petrochemiczna; inżynieria mechaniczna i materiałowa; urządzenia i systemy mechaniczne; budowa maszyn; ochrona środowiska.

Terminarz konferencji

– 28 lutego 2017: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)

– 31 marca 2017: ostateczny termin nadsyłania prac

– 5 maja 2017: ostateczna kwalifikacja referatów

– 15 maja 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

– 7-8 września 2017: Konferencja

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. ndzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski

Kontakt: mdt2017@pw.plock.pl

Więcej informacji na: www.mdt2017.pw.plock.pl

Dyskusja (0 komentarzy)