Aktualności
Życie akademickie
16 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-16

Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”

23 maja w Warszawie odbędzie się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorami konferencji „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018” są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

Podczas konferencji odbędą się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy skoncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. Otwartą Nauką i Nauką 2.0, stającą się realną alternatywą dla tradycyjnego systemu opartego na materiałach dostępnych w ograniczony sposób. Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych, narzędzi oraz danych.

Gospodarzem dyskusji będzie prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali: dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński, dr Mariusz Luterek, Uniwersytet Warszawski, Michał Starczewski, Platforma Otwartej Nauki, Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Krajowa Rada Doktorantów.

Drugi panel będzie natomiast dotyczył poziomu prac dyplomowych w kontekście zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się także nad możliwymi scenariuszami postępowania w związku z implementowaniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących analizy antyplagiatowej, do bieżącej pracy polskich uczelni.

Gospodarzem panelu będzie dr hab. Aneta Pieniądz z ruchu społecznego Obywatele Nauki.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna, prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku, Dorota Podrzucka, Politechnika Krakowska, Krzysztof Gutowski, Plagiat.pl, ekspert ds. prawa autorskiego, Przedstawiciel Fundacji Legalna Kultura.

Konferencja będzie prowadzona przez Piotra Kieracińskiego, redaktora naczelnego „Forum Akademickiego”.

Więcej informacji dotyczących konferencji, w tym szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie www.konferencjanaukowa.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dyskusja (0 komentarzy)