Aktualności
Życie akademickie
31 Maja
Opublikowano: 2017-05-31

Konferencja NKN „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Warszawskim zapraszają do udziału w konferencji „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 czerwca 2017 roku.

To już ostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia zagranicznych uniwersytetów w zarządzaniu uczelnią, prezentujące różne modele kierowania. Przedyskutowane zostanie funkcjonowanie uczelni jako podmiotu realizującego zadania publiczne, działanie szkół wyższych w ramach związków i sieci, wspomaganie zarządzania uczelnią przez systemy informatyczne, a także rola statutu w autonomii uczelni. Istotnymi wątkami będą też udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią i relacje wewnątrz uczelni. Poruszone zostaną także tematy związane z polityką kadrową i finansową szkół wyższych oraz rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Ewentualne pytania związane z udziałem w konferencji należy kierować na adres nkn.warszawa@uw.edu.pl.

Potwierdzeniem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Narodowego Kongresu Nauki organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z uczelniami, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Narodowym Kongresem Nauki.

Osobom rejestrującym się przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom trzecim.

Potwierdzenie wypełnienia formularza przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres e-mail, i jest potwierdzeniem rejestracji na konferencję.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-ustroj-i-zarzadzanie-w-szkolnictwie-wyzszym/

Dyskusja (0 komentarzy)