Aktualności
Życie akademickie
09 Marca
Opublikowano: 2018-03-09

Konferencja „Polonia Restituta – Rodzina”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na konferencję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina pt. „Polonia Restituta – Rodzina”. 

„Polonia Restituta – rodzina” to pierwsza z 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, odbywających się w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski, organizowanych w ramach cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 12 marca o godz. 11:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie (w Sali Senackiej).

W konferencji obok wicepremiera Jarosława Gowina udział wezmą: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, o. Tomasz Homa SJ, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie.

Konferencja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w intencji Kościoła i Ojczyzny koncelebrowaną w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW (8.30-9.30).

PROGRAM KONFERENCJI

 8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.15-10.35 Wystąpienie otwierające – kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

10.35-10.55 Wystąpienie otwierające – Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.55-11.30 Wystąpienie otwierające Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości – prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.30-12.00 Przerwa

Briefing prasowy

12.00-12.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu Polityka rodzinna rządu – wartości, działanie, efekty – Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12.15-13.00 Panel Polityka społeczna w zakresie rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Paneliści: Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, prof. dr hab. Aniela Dylus, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.00-13.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu Wychowanie w dobie kryzysu wzorców i autorytetów – prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.15-14.00 Panel Wychowanie i model rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Iwona Schymalla, dziennikarka telewizyjna

Paneliści: prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg , Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wojciech Słonina, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego, prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor ds. nauki i kształcenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.00 Dysputa w konwencji oksfordzkiej

Teza: Państwo właściwie wspiera rodzinę?

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Uczestnicy:

pro: Kamila Baranowska, dziennikarka i publicystka, prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

kontra: Stefan Sękowski, dziennikarz i publicysta, dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

16.00-16.30 Dyskusja

16.30-17.00 Podsumowanie i wnioski z debaty – prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Prowadzenie całości konferencji: Marek Zając

MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)