Aktualności
Życie akademickie
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Poznaniu

W dniach 23-24 lutego 2017 r. odbędzie się w Poznaniu kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Współorganizatorami jej będą Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk.

Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych (w tym mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne. Nowy system musi inaczej traktować jednostki naukowo świetne niż „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się jakie zmiany strukturalne e będą wspierać doskonałość naukową.

Można już zgłosić udział w V Konferencji Narodowego Kongresu Nauki. Formularz jest dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/

Źródło: MNiSW

Aula UAM

Dyskusja (0 komentarzy)