Aktualności
Życie akademickie
31 Sierpnia
Prof. Arkadiusz Mężyk Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2020-08-31

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – nowe władze

W dniach 26-27 sierpnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, częściowo w trybie zdalnym. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności KRASP przedstawione przez prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020 i przewodniczącego KRASP w kadencji 2016-2020. Prof. Szmidt został honorowym przewodniczącym KRASP na kadencję 2020-2024, zastępując prof. Wiesława Banysia z Uniwersytetu Śląskiego.

Wybrano też nowe władze konferencji na tę kadencję. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, którego kandydaturę zgłosiła prof. Bogumiła Kaniewska, rektor elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiceprzewodniczącymi KRASP wybrano profesorów Jacka Popiela, rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Michała Zasadę, który 1 września br. obejmie funkcję rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Członkami Komisji Rewizyjnej KRASP w kadencji 2020-2024 zostali: prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. inż. Zbigniew Pater, rektor elekt Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, rektor elekt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

W skład prezydium KRASP wejdą też przewodniczący konferencji typów uczelni oraz przewodniczący komisji KRASP, którzy zostaną powołani w najbliższych dniach. Zatem z pewnością w skład prezydium wejdą m.in. wspomniana już prof. B. Kaniewska, która od 1 września obejmie funkcję przewodniczącej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Znajdzie się w tym gronie także prof. Teofil Jesionowski, rektor elekt Politechniki Poznańskiej, nowy przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podczas posiedzenia KRASP rektor Szmidt wyraził nadzieję, że skład prezydium zostanie skompletowany do połowy września.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie instytucję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, dziewięć szkół ma status uczelni stowarzyszonych. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% procent wszystkich studentów w Polsce.

(p)

Dyskusja (0 komentarzy)