Aktualności
Życie akademickie
11 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-11

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”

Doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. KRASP i FE „Perspektywy” zapraszają rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych do udziału w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, która poświęcona będzie aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Będzie to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

Konferencja – organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – odbędzie się w Gliwicach w dniach 29-30 stycznia 2018 r. Gospodarzem konferencji jest  Politechnika Śląska.

Konferencja będzie doskonałą okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Dodatkowe informacje: Julia Łysik, j.lysik@perspektywy.pl, tel.: 22 628 58 62 w. 15.

Program Konferencji

Źródło: studyinpoland.pl

Dyskusja (0 komentarzy)