Aktualności
Życie akademickie
15 Lutego
Opublikowano: 2017-02-15

Konkurs Fundacji Identitas dla studentów i doktorantów

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok 2017. Ubiegać się o nie mogą w tym roku studenci IV i V-go roku studiów oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest Nagroda Identitas, zadaniem Fundacji jest wspieranie młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów.

Prace składających wniosek o wsparcie powinny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Fundacja przyzna od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 do 20 000 zł.

O wsparcie ubiegać się mogą indywidualnie studenci IV oraz V roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać: streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4); opinię opiekuna naukowego lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora w dziedzinie, której dotyczy projekt; średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu); potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród bądź stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 30 maja 2017 r.

Z Regulaminem można zapoznać się na stronach Fundacji.

Źródło: DoRzeczy.pl

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)