Aktualności
Życie akademickie
23 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-23

Konkurs na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Głosowanie internautów będzie możliwe od 15 kwietnia do 15 maja 2017 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2017 roku.

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 4000 zł, którą  będzie można przeznaczyć na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Wyniki swojej rozprawy doktorskiej autor może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór formy prezentacji zależy wyłącznie od jego pomysłowości. Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu jest to, by prezentacja trwała nie dłużej niż 5 minut.

Do konkursu przyjmowane będą prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Oceniana będzie pomysłowość autora prezentacji, atrakcyjność przekazu oraz jego walor popularyzatorski.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, w której skład wchodzą członkowie Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Dodatkowo na stronie BiuletynPolonistyczny.pl zostanie uruchomiona ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów. Dostęp do niej będzie możliwy także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nagrodą główną jest refundacja w wysokości 4000 zł, którą zwycięzca będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie udziału w wybranych przez siebie konferencjach naukowych i warsztatach (w Polsce lub zagranicą) lub na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej. Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia oraz  wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów internautów w udostępnionej online ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

Więcej informacji stronie „Biuletynu Polonistycznego” (https://biuletynpolonistyczny.pl/) w dziale Konkursy.

Mariola Wilczak

redaktor naczelna „Biuletynu Polonistycznego”

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Dyskusja (0 komentarzy)