Aktualności
Życie akademickie
14 Lutego
Opublikowano: 2017-02-14

Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji

Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Pearson Central Europe Sp. z o.o., od 2013 r. wspólnie prowadzące projekt badawczy poświęcony rozpoznaniu zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego kwalifikacji 5. poziomu PRK, organizują konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Poziom 5. PRK plasujący się między technikum (poziom 4) oraz licencjatem/inżynierem (poziom 6) nie ma jeszcze swojej nazwy. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK, która pozwoli spopularyzować nowy poziom wykształcenia w szeroko rozumianym społeczeństwie.

Organizatorzy przyznają nagrody zwycięzcom oraz reprezentowanym przez nich instytucjom. Ponadto mogą zgłosić zwycięską nazwę Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innym instytucjom zaangażowanym w Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz Polską Ramę Kwalifikacji, jako propozycję formalnej nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK.

Konkurs trwa do 6 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w dniu 14 marca 2017 r., podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wypełni Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.frp.org.pl. Serdecznie prosimy o przekazanie niniejszej informacji na Państwa uczelniach w celu rozpowszechnienia konkursu i zachęcenia jak najszerszego grona do wzięcia w nim udziału.

Informacje o konkursie oraz Regulamin można znaleźć na stronie www.frp.org.pl.

Wyniki badań w ramach projektu zostaną przedstawione podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy, która odbędzie się  w dniu 14 marca 2017 r. w Hotelu Novotel Centrum Warszawie.

Źródło: FRP

Dyskusja (0 komentarzy)