Aktualności
Życie akademickie
04 Listopada
Opublikowano: 2020-11-04

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Do końca grudnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do VIII edycji konkursu stypendialnego dla studentów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

Program Naukowej Fundacji Polpharmy adresowany jest do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Prawo zgłoszenia trzech kandydatów mają tylko uczelnie. Organizatorzy zastrzegają, że wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze konkursu. Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt. Warto dodać, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Wnioski przyjmowane są na adres: Naukowa Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie do 31 grudnia 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja.

Program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, uruchomiono w 2006 roku. Jego celem jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Wartość stypendium to 10 tys. zł. W przeprowadzonych już siedmiu edycjach konkursu przyznano 57 stypendiów.

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy

Dyskusja (0 komentarzy)