Aktualności
Życie akademickie
09 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-01-09

Konkurs o stypendia konferencyjne

Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego zachęcają do udziału w tegorocznej edycji RSA Annual Conference w słoweńskiej Lublanie. Zainteresowani studenci i młodzi naukowcy, w tym z Ukrainy, mogą się starać o stypendium konferencyjne. 

Konferencja pod hasłem „Transforming Regions: Policies and Planning for People and Places” odbędzie się w dniach 14–17 czerwca 2023 roku w Lublanie. Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz EUROREG oferują stypendium konferencyjne pokrywające koszt udziału w tym wydarzeniu oraz roczne członkostwo w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Pierwsze stypendium, w wysokości 4 tys. zł (finansowane przez Stowarzyszenie RSA – Sekcja Polska), jest przeznaczone dla młodych badaczy i badaczek z Ukrainy. W konkursie o to stypendium mogą uczestniczyć
pracownicy naukowi posiadający obywatelstwo ukraińskie.

Drugie stypendium, w wysokości 3 tys. zł (finansowanie wspólnie przez Stowarzyszenie RSA  – Sekcja Polska oraz  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego), jest przeznaczone dla pozostałych młodych badaczy i badaczek. Mogą się o nie starać studenci studiów licencjackich i magisterskich, doktoranci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z narodzinami dziecka, stanem zdrowia).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z abstraktu wystąpienia konferencyjnego, o długości 3000–5000 znaków (w języku angielskim), oraz krótkiego CV autora na adres: euroreg@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Lublana 2023”. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia.

Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie internetowej EUROREG.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)