Aktualności
Życie akademickie
27 Lutego
Opublikowano: 2019-02-27

Konkurs stypendialny dla studentów biologii

Stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie oferuje studentom biologii zainteresowanym teorią inteligentnego projektu Fundacja En Arche. 

Konkurs skierowany jest do obecnych studentów III roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich; do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich oraz do obecnych studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na wydziałach biologii. Osoby ubiegające się o stypendium powinny odznaczać się szczególnym zainteresowaniem noedarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego projektu. Zwycięzcy konkursu będą otrzymywać stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie w okresie od października 2019 do czerwca 2020 roku.

Laureaci zostaną wyłonieni w dwuetapowej procedurze. Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić esej-odpowiedź na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?”. Esej o objętości 20–30 tys. znaków ze spacjami, powinien uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. takich jak S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells. Pracę należy nadesłać do 15 lipca 2019.

Następnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się między 21 a 30 lipca. W wyjątkowych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2019 roku. Osoby, które otrzymają stypendium, będą zobowiązane do złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA) w lipcu 2020 roku.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić na adres mailowy: stypendia@enarche.pl wraz z esejem, wypełnioną Kartą Kandydata oraz podpisanym i zeskanowanym Oświadczeniem Kandydata do 15 lipca 2019 roku.

Źródło: Fundacja En Arche

 

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Fundacja En Arche 08.04.2020 14:15

    Fundacja En Arche organizuje kolejny konkurs dla studentów i doktorantów biologii oraz filozofii. Do wygrania stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r.
    Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową: https://enarche.pl/stypendia-i-granty/#postanowienia_ogolne_2

  • ~Fundacja En Arche 08.04.2020 14:11

    Fundacja En Arche organizuje kolejny konkurs dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Do wygrania stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r.
    Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową: https://enarche.pl/stypendia-i-granty/#postanowienia_ogolne_2