Aktualności
Życie akademickie
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Jesteś autorem pracy magisterskiej o ochronie konkurencji lub konsumentów? Weź udział w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską. To może być kolejny ważny krok w rozwoju Twojej kariery. Na zgłoszenia Urząd czeka do 31 października 2017 r. do godz. 16:15 (decyduje data wpływu).

Zdobywca I miejsca otrzyma:

  • 5 tys. zł;
  • możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w centrali Urzędu lub jednej z delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu;
  • możliwość opublikowania pracy w formie drukowanej lub umieszczenia jej na stronie internetowej UOKiK.

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przyznawana jest nagroda finansowa – odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych.

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących zagadnień:

  • w zakresie ochrony konkurencji – praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej;
  • w zakresie ochrony konsumentów – prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, ocenioną na co najmniej bardzo dobry, w terminie od 16 października 2016 roku do 15 października 2017 roku.

W tym celu należy do 31 października 2017 roku dostarczyć zgłoszenie do siedziby UOKiK. Obejmuje ono: formularz, jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, jednostronne streszczenie określające cel pracy, jej główne założenia i wnioski oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni potwierdzające termin obrony
i temat pracy.

Pobierz formularze ›

Doktorancie, ty też możesz wygrać!

Organizatorzy zachęcają przyszłych i obecnych autorów prac doktorskich do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji i na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konsumentów. Dysertacje obronione w terminie od 16 października 2015 roku do 15 października 2018 r. można składać do UOKiK do 31 października 2018 r.

Kontakt: magdalena.trusinska@uokik.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)