Aktualności
Życie akademickie
05 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-05

Konkurs Złoty Medal Chemii dla prac licencjackich i inżynierskich

Rusza siódma edycja konkursu dla studentów studiów pierwszego stopnia, którzy w trwającym roku akademickim obronią pracę licencjacką lub inżynierską. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Konkurs Złoty Medal Chemii organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, która jest również fundatorem nagród.

– Nasz konkurs, organizowany pod patronatem Prezesów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej PAN, kieruje się wspólną dewizą by wspierać najlepszych, aby stali się jeszcze lepszymi – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Piętnaście najlepszych prac zakwalifikowanych zostanie do finału, który pozwoli wyłonić zdobywcę Złotego Medalu Chemii. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Na laureatów drugiego i trzecia miejsca czekają nagrody w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. zł. Dodatkowe wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. zł przyznane zostaną dla najlepszych prac w kategoriach: rolnictwo i żywność, biotechnologia przemysłowa, materiały zaawansowane. Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Przy wyborze nagrodzonych prac komisja konkursowa będzie się kierowała następującymi kryteriami: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Największą satysfakcją stanowi wynagrodzenie młodych osób, których odkrycia często zaskakują doświadczonych naukowców – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. – Jako DuPont wspieramy rozwój nauki na każdym szczeblu, również badania prowadzone przez studentów.

W zeszłorocznej, szóstej edycji Złotego Medalu Chemii wyzwanie podjęło 50 studentów i studentek z całego kraju. Złotym Medalem Chemii nagrodzona została praca licencjacka Michała Magotta z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach.

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Złoty Medal Chemii jest przystankiem w dalszej działalności badawczej i akademickiej. Michał Hamkało, który otrzymał nagrodę w IV edycji, tytuł magistra uzyskał 2 lata później na Uniwersytecie Friedricha-Alexandra w Norymberdze. Dziś karierę naukową kontynuuje właśnie w IChF PAN, a także na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest również jest członkiem Innovative Training Network w ramach programu Marie Skłodowska-Curie actions. – Bardzo pozytywnie wspominam swój udział w konkursie. Był dla mnie niepowtarzalną okazją na zdobycie wielu cennych doświadczeń, a sama wygrana była świetnym docenieniem mojej pracy na Wydziale Fizyki UW – mówi młody naukowiec, który zdążył już prezentować wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach oraz uzyskał liczne stypendia. – Złoty Medal pozytywnie wpływa na wiele inicjatyw związanych z moją karierą, doceniają go współpracownicy w Europie i na świecie, zarówno w sferze akademickiej, jak i przemysłowej. Stanowi znaczącą pomoc i motywację w osiąganiu wielu ambitnych celów, na czym na pewno zależy każdemu młodemu i zdolnemu człowiekowi.

Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 13 października. Na początku listopada zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace w siedzibie IChF PAN w celu wyłonienia laureatów. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 5 grudnia w siedzibie firmy DuPont w Warszawie. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl. Tutaj też znajdą się szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin. Dostępne będą od maja.

Powiązane strony www:

http://www.zlotymedalchemii.pl/ – Strona konkursu Złoty Medal Chemii

http://www.dupont.com.pl/ – Strona firmy DuPont Poland

http://www.ichf.edu.pl/ – Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

http://www.ichf.edu.pl/press/  – Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN

 

Źródło: IChF PAN, DuPont

Dyskusja (0 komentarzy)