Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2018-04-25

Konstytucja dla Nauki ‒ Konstytucja dla Studentów

Nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta, stabilny system stypendialny, rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego czy zachowana zasada bezpłatności studiów ‒ te i inne prostudenckie rozwiązania proponowane przez Konstytucję dla Nauki omawiano podczas XXIV Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Krynicy.

‒ Naszej ustawie zwanej Konstytucją dla Nauki przyświecają dwa główne cele: podniesienie jakości kształcenia i jakości badań naukowych oraz traktowanie uczelni jako podmiotu, który jest postrzegany jako całość. Zależy nam na tym, by uczelnie rozwijały się w sposób zrównoważony i wykorzystywały potencjał międzywydziałowy w stopniu pozwalający na prowadzenie zaawansowanych badań naukowych ‒ mówił obecny na konferencji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Müller. ‒ Wprowadzamy także szereg rozwiązań, które stawiają na organizacyjną wolność wewnątrz uczelni. Jestem przekonany, że wspólnota akademicka dobrze tę wolność wykorzysta.

Liderzy środowisk studenckich ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju od 1995 r. spotykają się cyklicznie na Krajowych Konferencjach Parlamentu Studentów RP. Jest to największe w Polsce tego typu wydarzenie pozwalające na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli samorządów studenckich oraz doskonała okazja do dyskusji na tematy związane ze szkolnictwem wyższym. Dużą część tegorocznej Konferencji PSRP stanowiły tematy związane z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

‒ O renomie i prestiżu uczelni decydują jej studenci i absolwenci. To największa część społeczności akademickiej i to oni będą w przyszłości stanowić elitę narodową naszego kraju. Dlatego bardzo zależy nam na tym, by zapewnić im jak najlepsze warunki kształcenia i w ten sposób odrobić straty wynikające z umasowienia studiów. I dlatego też w Konstytucji dla Nauki proponujemy rozwiązania, które m.in. wprowadzą zmiany w sposobie prowadzenia studiów ‒ wyjaśniał minister Piotr Müller.

Dodatkowa ochrona praw studenta

Ustawa wprowadza mechanizmy ochrony praw studenta m.in. w zakresie jednorazowego, obowiązującego przez cały okres studiów katalogu wysokości opłat za studia. Każda zmiana wysokości tych opłat lub wprowadzenie opłat dodatkowych będzie skutkowała karą finansową w wysokości do 50 tys. zł. Ponadto Konstytucja dla Nauki gwarantuje absolwentom otrzymanie dyplomu w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Przedłużanie tego terminu również będzie skutkowało karą w wysokości 5 tys. zł.

Rekrutacja na studia w ramach obszarów studiów

Dzięki temu, że Konstytucja dla Nauki przenosi uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów na poziom uczelni, możliwe stało się wprowadzenie rozwiązani pozwalającego na rekrutację na I rok studiów w ramach obszaru studiów i wybór docelowego kierunku po I roku studiów (np. rekrutacja do obszaru nauk społecznych i po I roku wybór psychologii, politologii czy innego kierunku).

Przedstawiciele studentów w Senacie i Radzie uczelni

Reforma gwarantuje silny głos samorządności studenckiej. Konstytucja dla Nauki zapewnia studentom 20% reprezentację w Senacie Uczelni i 1 miejsce w Radzie uczelni ‒ nowym organie, który będzie pełnił funkcję doradcza i pomocniczą w procesie zarządzania uczelnią.

Finanse

Nowe przepisy są gwarancją stabilnego systemu stypendialnego pozwalającego na studiowanie osobom uboższym lub z mniejszych ośrodków akademickich. Przewidują także ułatwienia związane z przyznawaniem kredytów studenckich.

Studia dualne

Rozwój systemu studiów dualnych i kształcenia praktycznego pozwoli na bardziej precyzyjne  dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku i połączenie wartości środowiska akademickiego z biznesowym podejściem najbardziej aktywnych przedsiębiorstw, a studentom da możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami już podczas studiów. Studia dualne pozwalają efektywnie łączyć naukę z pracą przez równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie w zakładzie pracy.

Wspólne studia

Przepisy nowej ustawy ułatwiają również prowadzenie studiów wspólnych pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi. To szansa na wykorzystanie potencjału dydaktycznego różnych ośrodków akademickich. Współpracę naukową w tym zakresie ułatwi również wprowadzenie mechanizmu federacji. Federacje uczelni i instytutów będą mogły wspólnie prowadzić badania naukowe poprzez efektywniejsze wykorzystywanie zasobów kadrowych i infrastrukturalnych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Mechanizm federacji to szansa dla uczelni regionalnych oraz dla czołowych polskich uczelni. W przypadku obu grup poprawi się ich pozycja w rankingach.

Więcej: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)