Aktualności
Życie akademickie
03 Września
Fot. Mamert Janion
Opublikowano: 2021-09-03

Kosmos na wyciągnięcie ręki

Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego im. prof. Janusza Gila wzbogacił się o nowoczesny teleskop. Jeszcze w tym miesiącu zostanie przewieziony na farmę teleskopów w Hiszpanii, skąd będą prowadzone specjalistyczne obserwacje.

Nowy teleskop kosztował 450 tys. zł i został w całości sfinansowany przez Uniwersytet Zielonogórski. Zaprezentowano go 1 września na konferencji prasowej w Instytucie Astronomii. To system dwóch teleskopów zwierciadlanych, teleskopu głównego o aperturze 50 cm i światłosile f/6.8 wykonanego w systemie „Corrected Dall-Kirkham” przez firmę PlaneWave oraz teleskopu pomocniczego o aperturze 28 cm i światłosile f/2.2 wykonanego przez firmę Celestron w systemie „Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph” (RASA). Oba teleskopy umieszczone zostaną na azymutalnym montażu L-500 Direct Drive produkcji PlaneWave.

Na ten sprzęt Instytut Astronomii czekał od dawna. To jest naprawdę wielka chwila. Pamiętam, że ten teleskop był marzeniem prof. Janusza Gila. Mam nadzieję, że teraz gdzieś z przestrzeni kosmicznej profesor spogląda na działania Instytutu i cieszy się z dokonań naszych astronomów – powiedział prof. Wojciech Strzyżewski, rektor UZ.

Prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ, zwrócił uwagę na to, jak specjalistyczne aparatura i sprzęt są ważne w pracy naukowców UZ.

Instytut bardzo aktywnie zabiega o nową aparaturę badawczą. W okresie wakacyjnym napisaliśmy wspólnie wniosek z innymi instytutami, wydziałami, na kwotę prawie 5 mln zł na zakup dużej aparatury badawczej. Do badań służą nie tylko teleskopy, ale też cała infrastruktura informatyczna. W połączeniu z aktywnością pracowników Instytutu i dążeniem do poprawiania jakości nauki, a jest ona najwyższa w tej dyscyplinie, myślę, że możemy oczekiwać wkrótce naukowych sukcesów.

W połowie września teleskop zostanie umieszczony na tzw. farmie teleskopów „e-EyE”, która znajduje się w Hiszpanii, w regionie Extremadura. To miejsce zapewniające bardzo dobre warunki obserwacyjne – przede wszystkim wiele pogodnych nocy, znikome zanieczyszczenie światłem oraz niską wilgotność powietrza. Farma, na której będzie pracował teleskop Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest największą w Europie. Obecnie pracuje na niej 75 teleskopów należących do firm i osób prywatnych z całego świata. Nowo zakupiony teleskop pozostanie tam przynajmniej przez rok. Po tym czasie planowane jest przeniesienie go na półkulę południową, do Australii, Ameryki Południowej lub południowej części Afryki.

Teleskop będzie wykonywać dwa zadania. Pierwsze z nich to prowadzenie obserwacji związanych z zadaniami badawczymi, takimi jak: obserwacje planetoid przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnictwo w projekcie GAIA Follow-up przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego mającym na celu wykrycie zjawisk soczewkowania grawitacyjnego oraz obserwacje gwiazd zaćmieniowych przy współpracy z Obserwatorium na Suhorze należącym do Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Natomiast drugim zadaniem będzie prowadzenie obserwacji dostarczających dane do projektu „Space Surveillance and Tracking – SST” prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Projekt ten dotyczy obserwacji i wyznaczania orbit śmieci kosmicznych zagrażających pracującym tam satelitom oraz statkom kosmicznym. Obserwacje w ramach tego projektu prowadzone są przez sieć teleskopów rozmieszczonych na całym świecie, a teleskop z Instytutu Astronomii UZ stanie się jednym z elementów tego systemu. Najnowszej generacji sprzęt pozwoli naukowcom nawigować pracami teleskopu zdalnie z Zielonej Góry. Dzięki temu kosmos będzie na wyciągnięcie ręki.

źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)